Австрия: говедовъдство -2020 г

0

Според  статистика на Австрия, общата стойност на селскостопанското производство през 2020 г възлиза на 7,7 милиарда евро (+ 3,2%). Стойността на животинската продукция е около 3,6 милиарда евро (-0,6%), а на производството на мляко и говеда е 2,1 милиарда евро (-0,9%).

През 2020 г. в Австрия са били отглеждани около 1,86 милиона говеда, 1,3% или       24 100 животни по-малко от година по-рано. Броят на животновъдите е намалял с 2,4% на годишна база до 55 000. Средната плътност на стадото нараства до 34 говеда в стопанство. Това означава, че австрийската индустрия за говеда все още е много малка в международно сравнение.

От общият брой ферми, 20 640 ферми се занимават интензивно с говедовъдство или са членове на една от настоящите единадесет австрийски развъдни асоциации. В сътрудничество с износните компании те организират селекцията и последващата карантина на разплодния добитък за износ. Средно 62 говеда (главно разплодни телета) са били изнасяни от Австрия всеки ден. Това са над 22 600 говеда през цялата година, което е с 3200 бр. по-малко в сравнение с 2019г. и най-малкия износ през последните 10 години.

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here