Застраховка за елитни разплодни животни

0

Когато стане дума за застраховане на животни, нашите говедовъди се правят, че не са чули и напускат разговора. Застраховаме се само при форс-мажорни обстоятелства изисквани от някоя програма или при внос на животни и то само за пътуването и няколко дни след разтоварването. По принцип трудно се вземат пари от застрахователите за животни.

 Нормално е всяка компания да си има свои правила по отношение застраховането. Застраховката за добитък – Agrar Rind, вече предлага още по-обхватна защита – независимо дали животните са в обора или на пасището. С уникалната застраховка за поражения, насочена в защита срещу злополуки, болести, аварийно убиване и дори от епидемии, застрахователите стават интересни. Болестите по животните представляват също сериозна заплаха в животновъдството, както показват случаите на бруцелоза и туберкулоза.

Новото през тази година е  защитата на топ генетиката в обора. Винаги могат да се появят заболявания, инциденти се случват постоянно. В допълнение към големите емоционални щети, финансовото въздействие е огромно. Agrar Rind е разработил заедно със Съюза на говедовъдите – ZAR, нови условия, така че фермерите да могат по-добре да осигурят най-добрата си генетика в обора.

– С „Елитния вариант за разплод на животни“ могат да бъдат застраховани женски елитни разплодни животни с висока обща геномна развъдна стойност до € 12 000.

– Предлага се и специална защита за говедата Wagyu, които могат да бъдат застраховани до 10 000 евро.

– В развъдния вариант, женските говеда за разплод с обща развъдна стойност и за мляко или месо също над 100 бр ще бъдат компенсирани с до 1560 евро от 2021 г.

Председателят на Съюза, приветства подобренията, разработени с австрийската застрахователна компания за поражения:
„В животновъдството болестите представляват голяма опасност за фермите. Болестите на животните, като бруцелоза по говедата или TBC, водят до високи разходи”.

Защитата срещу прекъсване на производството се подпомага с 55% субсидии от федералните и щатските правителства и следователно е важен стълб за управление на риска.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here