Анализът: Помощи за фермерите

0

В момента нашите фермери са спокойни по отношение получаване на субсидиите. Засега всичко върви в обявените срокове, парите се превеждат и остават да се направят проверки по неизплатени помощи.
Все пак да кажем още веднъж нещо, което фермерите от години искат да стане. Искат да получават информация, какви пари са им определени, ако имат нарушение, какви са санкциите, за какво задължение им се изплаща дадена сума. По места, службите на ДФЗ, колкото и да искат да помогнат, не могат, защото и те нямат информация. Остава справката по телефона до централата, и ако случайно някой отговори, това не е отговора, който иска да чуе ЗП.
Това са неща, които ще трябва да се регулират за следващия период.
Все пак става дума за милиони.

Духът на субсидиите броди над всички държави от ЕС. Някъде е по-благосклонен, някъде строго размахват пръст. В много държави ЗП разчитат най-вече на субсидиите. Има други обаче, които освен на субсидиите разчитат и на облекчения от страна на държавата, относно дейността им.

Кои са те. Веднага ще се сетите.
Това са гръцките ЗП, а може към тях да поставим и румънците за някои позиции. Нашите ЗП не искат никакви въртележки при изплащане на помощи.
Те казват: – дайте ни парите, ние знаем какво да правим.
Други обаче казват: – не искаме парите, намалете ни данъците например.

Сегашното правителство на Гърция, води повече от приятелски диалог с ЗП и засега се намесва в тяхна полза в рамките на възможностите.
„Всички тези намеси, които, разбира се, са основа на политиката на правителството, идват в момента, за да допринесат за ликвидността на гръцките фермери“.  В допълнение зам.-министърът на земеделието споменава за сегашната  „напълно различната“, данъчна среда за земеделските производители и животновъдите в сравнение с „каменните години“ на предното правителството.”

Г-жа Арабаци подчертава какво е направило правителството досега.:

  • удължаването до края на 2021 г. на регламент, въведен и приложен за първи път през 2020 г. от правителството, въз основа на който земеделските производители и животновъдите по професия, могат да получават заеми и кредити от банковата система, до 25 000 евро, без застрахователна информация.
  • „Данъчната ставка е намалена на 9% от 22% от необлагаемата граница над 10 000 евро и 1 000 евро необлагаеми за всяко дете, докато за надплащанията данъчната ставка е намалена от 29% на 24%,
  • въведено е смело намаляване на осигурителните вноски на фермерите и те са отделени от доходите,
  • тези, които са загубили оборот поради Covid-19, ще платят намален до 50% аванс на данъка върху дохода

Какво още ще се направи, съгласно плана за действие на правителството.
– На първо място това е елинизацията на вносните продукти и възможността за налагане на санкции с влизането в сила на новия закон.  Терминът елинизация не е нов.  С други думи, продукт, който не е произведен в Гърция и не е приготвен от гръцка суровина, не може да носи името гръцки.

 Втората стъпка е реорганизацията на контролния механизъм, премахването на припокриванията, използването на нови технологии за проследяване, обединяването и оперативната съвместимост на контролните механизми и системи.

 Насърчаване „изграждането“ на големи колективни схеми, кооперации, групи производители, за да се постигнат необходимите икономии от мащаба.

Възможността за финансиране за придобиване на механично оборудване, плановете за подобрения и субсидирането на инвестициите в преработката.  Достъпа до банково кредитиране, карта на фермера и Фонд за гарантиране на развитието на селските райони, който се очаква да привлече 480 милиона евро заеми при изгодни условия от банките.

Извършването на тези действия и интервенции са с  цел укрепване и увеличаване на доходите на фермерите по устойчив и ефективен начин.

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here