SOFT-AGRO.COM / Висока млечност – повишени изисквания – 2 част

Продължаваме да публикуваме материали свързани с различните проблеми на кравите за мляко.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM, който продължаваме с материала:

Висока млечност – повишени изисквания

В съвременното говедовъдство се изискват много ноу-хау, не само в областта на отглеждането на животни, храненето и управлението на здравето. Изискванията към фермерите са много повече, а именно да покриват цялата среда на дейност.

SOFT-AGRO.COM / Консултирането
– в нова роля? – 1част

Това включва и нарастващия брой  служители във фермата, които  искат да бъдат “управлявани”. Това са и изискванията за отчетност пред държавата, които също станаха  много строги.
Времето  минава много  бързо (Интернет, смартфон, приложения). Фермерите  получават ежедневно  огромен поток от информация, и те трябва възможно най-бързо, да отсеят най важното. Освен това, фермерите често са подложени на силен натиск, особено от медиите и обществеността, за „замърсяването на околната среда“, хуманно отношение към животните, здраве на животните и употреба на антибиотици.

Говорим за  принципите на устойчиво  земеползване и животновъдство. Това дълголетие обаче предполага също така че  предприятията остават  икономически успешни.
Тези многобройни искания често създават огромно напрежение за много фермери.

 СЕЛСКОСТОПАНСКО КОНСУЛТИРАНЕ  – ВЪНШНА ПОМОЩ

Броят на предприятията непрекъснато намалява. В сравнение с 2016 г. LKV регистрира с 13% по-малко млечни ферми през 2019 г. Това съответства на годишен спад от над 4%. Тази тенденция  почти сигурно ще  продължи. Така че, ще има  все по-малко предприятия. На свой ред  изискванията към мениджърите на предприятия ще бъдат все по-високи и по-високи.
И е невъзможно да ги завършите сами. Нужна е помощ  „отвън“  от :

  • консултанти  със специализирани знания,
  • ветеринарни лекари  с тяхното лечебно ноу-хау, но често и много с добри умения за  оценка, тъй като  те, благодарение на честите посещения във фермата, са по-запознати от всеки друг с оперативните процеси на  предприятието  и следователно с възможните източници на грешки в тези процеси ;

От една страна,  тук говорим за подпомагане на земеделските производители със  специални знания, а от друга страна, за така наречения необходим „поглед отвън “, тъй като само това може да спаси фермера от определена оперативна слепота. Не на последно място, това е и един вид „духовна опора“.

Не само растат изискванията към фермерите, но и броят на препоръките. А това изисква от всички консултанти, освен винаги актуални знания, и добър психологически инстинкт.

Това помага да се разбере какво  точно собственикът, фермерът,  със своите силни и слаби страни,  трябва да бъде в центъра на вниманието  по време на консултацията . Той  или тя  трябва да имате усещането, че консултантът разбира проблемът.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here