Кравите и замърсяването

0

Все повече ще говорим за метана, за въглеродния двуокис, за промяната на климата. Спасява ни това, че броят на животните ни е малък и това не е заплаха за страната ни в момента.
В страните с интензивно животновъдство обаче, по тези въпроси се води едва ли не „война”. В началото фермерите едва ли не бяха единствения обвиняем за тази ситуация. След направени анализи от техните структури, нещата се оказаха съвсем не така. В този проблем се замесиха дори децата, като в детското списание Pro Natura е публикувано, че „Една крава ще замърси околната среда точно колкото 10 000 коли“.

Съвсем нормално фермерите да отговорят на тези нападки и техните експерти докладват:
Кравата отделя газ метан. Преобразуван в еквиваленти на CO2, една крава замърсява околната среда толкова, колкото една кола, а не както се казва в статията 10 000!  Дори когато кравата отделя метан, тя първо консумира фуражната трева, която е усвоила CO2 за своя растеж благодарение на фотосинтезата.

Кравите и другите преживни животни използват пасищата ни, произвеждат мляко и месо за консумация от човека и в същото време поддържат пейзажите ни. Торът, произведен от своя страна, допринася за плодородието на почвата и по този начин за по-доброто съхранение на въглерод. И накрая, ферментацията на животинските екскреции може да се използва за генериране на електричество, топлина или дори газ като гориво.

Понастоящем подкрепата на биогазовите централи чрез пазара или политическата рамка е недостатъчна, но потенциалът е огромен. По този начин земеделието може да допринесе пряко за енергийния преход и борбата с изменението на климата.  Кой каза, че земеделието е проблемът? Напротив, това е решението!

Екскрециия Отделяне, излъчване. В организма редица вещества подлежат на екскреция, отделяне от определени органи или тъкани. Бъбреците например екскретират определени вещества, които се отделят от организма. Под екскреция се разбира отделяне на вещества във външната среда, навън от организма.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here