Мечтата на животновъдите и потребителите

Започва се  през 1996 г. с проект „Осигуряване на качеството при  производството на месо“. По това време различни животновъдни организации се съгласяват, че е необходимо управление на качеството при производството на месо.
Целта на сертифицирането е да се гарантира, че законодателството за хуманно отношение към животните и екологичните изисквания са спазени и че производството в съответствие с добрата земеделска практика е гарантирано.
Някои  читатели в момента се усмихват, но съвсем скоро това ще се случи и при нас.

Тази година ще се отпразнува 25-ия рожден ден от началото, а другата цифра е, че от  60 до 80 % от месото, произведено в Швейцария, е сертифицирано по програмата „QM Swiss Meat“. 

В резултат на това все повече клиенти решават да определят месото QM Swiss като минимален стандарт.  Днес месото QM-Swiss  се счита успешно производство на месо:
– и по-голямата част от клиентите приемат само животни, които отговарят на QM-швейцарско месо – QM-Schweizer ..
12 500 производители  не само произвеждат месо в съответствие с изискванията на QM-Schweizer, но продуктите могат също да бъдат етикетирани със гаранцията Suisse.

През 25-те години на съществуване програмата се развива непрекъснато. Новите изисквания от индустрията и обществото винаги са включени в насоките. Настоящата тема е храненето по възможно най-добрия начин.. Следователно може да се използва само устойчиво произведена со, а  палмовото масло е забранено при храненето.

От 1 април 2021 г. също ще бъде задължително всички свинеферми да участват в здравна програма Pig Plus, за да се сведе до минимум използването на антибиотици.

Дори след 25 години производителите на швейцарско месо QM не са доволни от минималните стандарти на законодателството за хуманно отношение към животните. По-скоро те непрекъснато работят върху производството на месо, благоприятно за животните, екологично и ориентирано към бъдещето!

Източник: QM-Schweizer

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here