ИПИ: Челопеч и Козлодуй – лидери по заплати

0

Къде са най-високите заплати в страната в навечерието на пандемията?

Традиционно данните за заплащането по общини предизвикват най-голям интерес. ИПИ започва втората годината на инициативата с карта на заплащането по общини през 2019 г. Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната – това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. За първи път картата на заплатите дава и по-дълъг ред данни – обхваща периода 2016-2019 г.

Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2019 г. е в община Челопеч (2 431 лв.).
На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 133 лв.), следвана от Раднево (1 826 лв.) и Пирдоп (1 785 лв.).
Столична община е на 5-та позиция (1 753 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1 732 лв.), Девня (1 614 лв.), Елин Пелин (1 469 лв.) и Панагюрище (1 431 лв.).
За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.

Прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове.
В топ 20 по заплати в страната влизат:
1) общините Елин Пелин, Божурище, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София;
2) общините Девня, Суворово и Белослав в непосредствена близост до Варна и
3) община Марица до Пловдив. Успешният модел на трите водещи центъра в страната – София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града – водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и носи добри заплати.

 Положителните процеси преди пандемията водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2016-2019 г. .Средната заплата на наетите лица в над половината от общините в страната бележи ръст между  30% и 40% за три години. Начело отново са малки общини, като в топ 3 влиза община Крумовград, където средната заплата нараства с 58% за периода 2016-2019 г. Последното е провокирано от инвестициите в добивната индустрия и ефекта при доставчиците и свързаните дейности, и по-конкретно в сферата на строителството. Големите общини – София, Пловдив и Варна, също бележат добър ръст – в рамките на 30-35%, принос за което има и ръстът на наетите и заплатите в дигиталната сфера.

Източник: ИПИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here