Една стъпка в бъдещето

0

От 7 април /сряда/ 2021 г. всички процедури за оценка на развъдната стойност за породите говеда Симентал и Кафяво говедо  преминат към така наречената едноетапна процедура.

Имайки в предвид, че двете български асоциации на Симентала и Кафявото говедо са членове на федерациите на двете породи, и може би и те ще трябва да се присъединят към големите семейства на тези породи.

Професор доктор Кей-Уве Гьотц – ръководител на германско-австрийския екип за оценка на развъдната стойност е доволен:
За първи път в световен мащаб популациите от говеда с такъв размер използват този нов и признат най-добър метод за оценка на наследствеността на племенните говеда. Екип от единадесет учени е работил повече от две години върху разработването на метода за общо 10 комплекса от характеристики, които представляват повече от 50 характеристики на говедата.
Новият метод носи значително подобрение в точността на прогнозиране за генетичните свойства на младите животни и по този начин дава възможност за по-голям напредък в размножаването за по-кратко време.
Това е особено важно, за да може животните да се размножават ефективно със здрави и фитнес черти, но също така и  да се интегрират решаващи бъдещи черти, като ефективност при храненето,
здраве на копитата, емисии на метан или поведение на животните за целите на развъждането.”

Оценяването на наследствените показатели на племенните говеда (оценка на племенната стойност) винаги е било предизвикателство за учените и компютрите. Цял клъстер от високопроизводителни компютри обработва данните на повече от 30 милиона животни и информацията за генома на няколкостотин хиляди животни заедно, за да направи висококачествени прогнози за генетичните характеристики на младите животни.

Изчислителните центрове в Пойн Груб, Щутгарт-Корнвестхайм и Виена извършват оценките на племенната стойност на животните за Германия, Австрия, Чехия и Словакия заедно, като всеки изчислителен център е специализиран в определени направления. Решенията за по-нататъшното развитие на оценката на племенната стойност се вземат съвместно с чадърните организации за говедовъдство в Германия, Австрия и Чехия.

Прес съобщение на LfL, ASR, LGL

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here