SOFT-AGRO / Ремонтни юници: икономически аспекти

0

Продължаваме да публикуваме материали свързани с проблеми по отглеждането на ремонтни  юници  за мляко. Голям проблем в големите млечни ферми, допринасящ няколко десетки процента да се повишат разходите за тяхното отглеждане, лечение и хранене.
С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със SOFT-AGRO.COM, който продължаваме с материала:

Ремонтни юници: икономически аспекти

 При юниците на паша разходите за отглеждане са по-ниски.

Ако не водите записи при отглеждането на ремонтните юници, цената им преди първото отелване може да достигне до 500 евро на глава по-малко. Хералд Бидерман, икономист от Земеделската камара на Долна Австрия, цитира доказателството, че внимателният подход към технологията за отглеждане на юници се изплаща подобаващо след добри  изчисления.

В много млечни ферми юниците се хранят само след като кравите са издоени и телетата са нахранени. В допълнение към остатъците от фуражи от фуражната маса предназначена за кравите, юниците получават онези количества фуражни суровини, чието качество не е добро за млечните крави. Освен това, юниците най-често се отглеждат в адаптирани стари обори..

От гледна точка на разходите това е разбираемо. Съществува риск обаче желаният резултат да не бъде получен и отглежданата юница да бъде неочаквано скъпа при отчитане на общите разходи.

Накратко за основното

Отглеждането на ремонтните юници струва около 1800 евро, когато всички разходи са включени. Следователно на този раздел  на млечния бизнес трябва да се обърне достатъчно внимание.

Трябва да се използва съществуващата възможност за възраст при първото отелване. Като алтернатива не можете сами да си  отглеждате разплодни юници, а пък да се концентрирате само върху производството на мляко. Трябва да управлявате и двата процеса, в противен случаи губиш от единя.

ПЪЛНИ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА разплодна  ЮНИЦА

Общи разходи за отглеждане на разплодни юница,

Когато млекопроизводителите бъдат попитани за разходите за отглеждане на разплодните юници, те най-вече споменават цената на фуражите. Те представляват по-голямата част от променливите разходи. Освен тях те говорят ​​и за разходите за ветеринарен лекар и осеменяване.

За да бъдем честни обаче е необходимо също така да се оценят производствените фактори, трудът и капиталът, вложени в отглеждането на млади животни.

Осигуряването на основните фуражи и поддържането на обора са капиталоемки неща. Те имат високи фиксирани разходи, които лесно могат да бъдат пренебрегнати. Трябва да се има предвид, че всяка ремонтна юница се нуждае от две места за хранене и почти годишната реколта от един хектар ливадна земя, тъй като възрастта на първото отелване на юница е повече от 2 години.

В горния пример амортизацията на сградите е 150 евро, а амортизацията на автомобилите е 330 евро. Цената на капитала също не трябва да се подценява. При лихва от 3% тя е около 150 евро на глава.

Времето за отглеждане на юници обикновено е твърде малко. В допълнение обаче, към ежедневните грижи за животните, се включва и време за смяна на постелята и отстраняване на оборски тор и време за съхранение на основни фуражи. Това възлиза на 20 до 70 работни часа за отгледана юница. Колкото по-малко е предприятието, толкова по-голям е разходът на работно време.

В нашия пример цената на работното време е 300 евро. По този начин общите разходи за отглеждане на разплодна юница са около 2200 евро, включително разходите за телето и 1800 евро без разходите за телето. В същото време разходите за хранене на телета са включени в разходите за телето.

Често се правят опити за спестяване на променливи разходи, главно на минерални или основни фуражи. Високите общи разходи ясно показват, че потенциалът за спестяване в областта на храненето е сравнително нисък. Но рискът от възможни проблеми с плодовитостта, включително загуба на разплодно животно поради икономии на фуражи, е много по-голям.

ВЪЗРАСТТА НА ПЪРВОТО ОТЕЛВАНЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩА

Възрастта на първото отелване е важен показател за проследяване на успеха на разплодното теле. Грешките при храненето  влияят на рентабилността на отглеждането, поради по-късно отелване или по-голям дял на безплодни животни.

При интензивно отглеждане и настаняване на юниците в обора целевата възраст при първото отелване е 25-26 месеца за сименталите и 24-25 месеца за холщаините. По-високата възраст при първото отелване означава повече потребление на основни фуражи, фуражно пространство, работно време и капитал със същата производителност.

Разходите за отглеждане на юница, включително отглеждане на теле, са около 2200 евро

ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ ОСНОВНИТЕ СИ РАЗХОДИ ЗА ФУРАЖ

Двугодишна юница се нуждае от около 10 кг сухо вещество на ден или поне една ролка стреч фолио силаж на месец. Това означава, че цената на основните фуражи е около 35 евро.

Разходите за управление на отпадъци и оборски тор също са важен фактор за отглеждането на юници. В зависимост от системата и месеца от годината те варират от 5 до 15 евро. Работното време е много индивидуално за предприятието. Два часа на месец за животно при почасова ставка от 10 евро би означавало около 20 евро допълнителни разходи – време, което обикновено може да се използва по-изгодно, като се дава за кравите.

Тези цифри показват, че удължаването на възрастта на първото отелване, когато се държи юницата в обора, увеличава разходите с 75 евро на глава на месец.

ХРАНЕНЕТО И НАБЛЮДЕНИЕТО НА разгонеността  Е ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ

Ферма с 30 крави и 10 юници годишно може да спести 750 евро, като намали възрастта на първото отелване с един месец. Спестените средства за производство могат да се използват в млекопроизводството. Това показва колко важно е балансираното хранене и внимателното наблюдение за разгонването на животните..

Разбира се, възрастта на първо отелване определя граници; прехранването на юници с хранителни вещества е неикономично. При отглеждане на разплоден млад добитък при паша разходите са по-ниски. И увеличаването на възрастта на първото отелване в този случай не е толкова болезнено.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ

Всеки, който знае тяхното представяне, знае, че отглеждането на разплодни юници свързва производствените фактори  в резултата на потенциала на предприятието. Ако тези фуражи, фуражно пространство и работно време се инвестират в крави, това би увеличило производството на мляко с 30 до 50%. По този начин предприятия с текущо население от 45 крави могат да си позволят например автоматична система за доене.

ИЗБЯГВАЙТЕ ЗАГУБИТЕ НА ЖИВОТНИ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА ЛАКТАЦИЯ

Тъй като отглежданите в стопанства юници са скъпи, те са с висока стойност. Загубата на животни в първата лактация е финансово болезнена. Това трябва да се избягват, ако е възможно. Една заклана юница с интензивно хранене би донесла същите пари на 18 месеца. Тоест би било възможно животното да се храни и отглежда с една година по-малко.
Ако надежден партньор отглежда юници с добро качество, той поема риска и работата. Млечната ферма получава и финансови облаги, когато се интересува от продължаващо сътрудничество.

Статия, написана от Джералд Бидерман, икономист от Земеделската камара на Долна Австрия. Превод от Елена Бабенко специално за soft-agro.com .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here