1 част/ Доцент Д-р Станимир Йотов за синхронизацията на еструса и приложениетo й в България

 Днес темата ни в рубриката „Специалистите съветват“ е репродуктивният мениджмънт и по-конкретно една широко разпространена в западните държави практика, а именно синхронизацията на еструса.

Какво представляват хормоналните програми за синхронизация, как се провеждат правилно и доколко са приложими и адекватно прилагани в България днес ще ни разкаже доцент д-р Станимир Йотов – един от малкото практикуващи теоретици в областта ветеринарното акушерство и гинекология у нас.

 Доцент д-р Станимир Йотов работи в Тракийски университет, Ветеринарномедицински факултет, катедра Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения.

Представител е на България в Европейската асоциация по репродукция на домашните животни и член на Българска асоциация на ветеринарните лекари за продуктивни животни. Той има издадени над 60 материала, свързани с репродукцията на преживните животни и участие в множество конгреси, конференции и други научни форуми у нас и чужбина. Специалист по физиология и патология на репродукцията при едри и дребни преживни животни с богат теоретичен и практически опит по въпросите за синхронизация на еструса, изкуствено осеменяване, лекуване на безплодието и управление на репродуктивния процес в кравеферми и овцеферми.
Предпочитан лектор на различни семинари и обучителни курсове с ветеринарни специалисти, зооинженери и фермери.

Здравейте, доцент Йотов, за нас е истинско удоволствие, че отделихте от ценното си време за това интервю. Синхронизацията на еструса е обичайна практика в стопанствата на Запад, но у нас все още е тема с много въпросителни. Какво представлява в същността си и кога е нужно да се прилага във фермите?

Управлението на възпроизводствения процес в същността си е една сложна процедура, която включва поредица от мерки. От първостепенно значение е правилното приложение на хормоналното третиране под формата на така наречените програми за синхронизация на еструса.
Ако трябва да дадем една по-достъпна и конкретна дефиниция, това представлява хормонално третиране на една група животни с цел едновременно предизвикване на планиран еструс (разгонване), заложено в хормоналната програма.

Синхронизацията на еструса позволява впоследствие едновременно осеменяване, заплождане и отелване на третираните животни. Това е биотехнологичен метод, който първоначално е бил предназначен за репродуктивно и физически здрави животни. Основната цел е да се елиминира субективизма и да се постигне един добър икономически ефект. Има някои основни разлики в подхода за третиране при млечното и месодайното говедовъдство, които е необходимо да се знаят.

По-голямата част от животните в момента в България са импортни (вносни) и селектирани за висока млечна продуктивност.
Основната цел на всеки фермер е икономическата рентабилност на фермата, което изисква да се осигурят всички необходими условия, за да може говедата да реализират своя висок генетичен потенциал. В тази връзка факторите са много, като правилното хранене е водещо и задължително условие преди да се пристъпи към всякакви програми и стъпки за подобряване на заплодяемостта и продуктивността.

Високата млечна продуктивност обаче, влияе отрицателно върху репродукцията на животните – т.е. колкото повече мляко дава една крава, толкова проблемите с репродукцията са по-чести и сериозни. Производството на един литър мляко изисква циркулацията на огромно количество кръв през млечната жлеза. В кръвта се намират стероидните хормони – прогестерон и естрогени, които контролират възпроизводството на животните. При тази циркулация те много бързо се разграждат, не се задържат в кръвния поток и не осъществяват ефекта си върху регулацията на полово-цикличната дейност.

Тази взаимовръзка е в основата на голяма част от проблемите в репродукцията. Структурите в яйчниците функционират нормално, произвеждат се хормони, но те не насищат кръвта до степента, необходима за проява на нормална полово-циклична дейност. Проблемите се развиват във времето. Гаранция за икономически ефект и оптимална репродукцията на кравите е получаване на едно теле от едно животно в рамките на една година.

Със забавяне на възстановяването на полово-цикличната дейност след раждане, става невъзможно животното да бъде заплодено до 80 до 90 дни след отелване, което удължава междуотелния период повече от 365 дни.

Много хора бъркат осеменяването със заплождането – т.е. осеменяване без доказване на резултата не гарантира бременност. За съжаление при високо млечните крави много често принципът „едно теле за една година“ не се получава, тъй като те не проявяват редовен полов цикъл след раждане и няма  възможност за осеменяване. Работата на нас специалистите е да намерим начин, чрез който да се балансират тези процеси и да се постигнат добри репродуктивни резултати, въпреки високата млечна продуктивност.

Именно тук идва ролята на хормоналните програми. Що се касае до синхронизацията на еструса, тя е насочена към постигане на няколко ефекта – на първо място едновременно разгонване на голяма група животни, като така се елиминира нуждата от индивидуално наблюдение и разтегляне на осеменителната кампания във времето. Откриването на животни в еструс е един от основните проблеми във всяко стопанство. За тази цел има различни методи, но откриването на еструса при крави чрез наблюдение за проява на клинични признаци е най-разпространеният метод. Той обаче е силно субективен, тъй като зависи от човешкия фактор и нивото на компетентност.

Друг недостатък на наблюдението е, че няма как да бъде констатиран еструс при животни, които не проявяват външни признаци на полова активност. В последно време климатичните проблеми и неподходящото хранене тенденциозно проявяват своите негативни ефекти във фермите и много често животните не проявяват външни признаци на разгонване.

Реално процесите в яйчниците протичат и кравите циклират, но еструса няма как да бъде установен. Именно поради тази причина програмите за синхронизация вече не се използват само при здрави животни, а и като решение за репродуктивни проблеми.

Това са последните тенденции и няма за момента друг метод, който да дава положителни резултати за толкова кратък период от време.

следва продължение …..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here