2 част/ Доцент Д-р Станимир Йотов за синхронизацията на еструса и приложениетo й в България

Има хипотеза, че ако са спазени всички условия по технологията на отглеждане и хранене, няма да се проявяват проблеми в полово-цикличната дейност. Това не е лесно и не всички фермери могат да инвестират много средства в модерни технологии, а и външните фактори също оказват силно влияние.

Правилното отглеждане, техническата обезпеченост и квалифицираните кадри изискват сериозна инвестиция, а при липсата им се появяват и проблеми, но чрез синхронизацията на еструса те намират разрешение. В световен мащаб, тези програми са вече широко прилагани не само при здрави животни.

Правилното им включване в репродуктивния мениджмънт дава много добри резултати. Те позволяват планиране на дейностите (хормонално третиране, откриване на разгонените крави и тяхното осеменяване) в рамките на работната седмица, което силно улеснява работата в стопанството, т.е в периода от понеделник до четвъртък е възможно осъществяването на мероприятията по синхронизация и то с положителен резултат.

В България все още планирането не е на такова ниво, но именно тук, поради проблема с работната ръка синхронизацията е много полезна и спестява много време и нужда от ангажираност на персонал.

По този начин се елиминират и някои отрицателни ефекти от неправилното хранене, топлинния стрес и ендокринния дисбаланс, поради висока млечна продуктивност.
Предизвиква се една пълноценна овулация в предварително планирано време, независимо от негативните фактори, които са повлияли на животните.

Някои животни проявяват външни прояви на разгонване, но овулацията настъпва със закъснение или изобщо не настъпва. Осъществява се осеменяване, но то не е успешно. Закъснялата овулация може да се съпровожда с така наречените естрални и постестрални метрорагии, които за момента не се приемат като патологии.
Овулацията се забавя с 24 до 48 часа, а осеменяването е осъществено много рано и сперматозоидите се изтощават.

Ето един нагледен пример, че не всяко осеменено животно трябва се приема за заплодено, а причините за неуспешното заплождане се отдават на други фактори. Резултатите понякога са меко казано плачевни. Когато животните се третират с подходящи хормони, овулацията настъпва в точно определен момент, независимо от наличието или липсата на външни белези на еструс за това и осеменяванията са успешни, т.е. водят до заплождане.

Програмите, които се използват за индуциране на овулация в предварително определен час са така наречените схеми за синхронизация на еструса с фиксирано време за осеменяване.
Третира се групата животни и в планирания период се осеменяват всички крави, защото процесите в яйчниците протичат ефективно.

По този начин ние постигаме една синхронна среща между сперматозоид и яйцеклетка и съответно успешно заплождане.

В такъв случай отпада ли нуждата от правилна диагностика, поради елиминирането на всички субективни фактори и ендокринни проблеми?

Като ветеринарен специалист трябва да кажа, че поставянето на правилна диагноза винаги е от първостепенно значение. Неправилно е да се мисли, че животните могат да се третират хормонално без предварително изследване на половите органи, тъй като синхронизацията не е панацея.

Битува едно мнение, внесено от чужбина, че програмите за синхронизация са фермерски програми – т.е.  те са моделирани, за да може фермера да изключи субективния фактор, без да се интересува от здравословното състояние на животните и моментната функция на яйчниците.

Ако животните нямат нарушено репродуктивно здраве ефектът от синхронизацията ще бъде много по-добър. Целта е синхронно осеменяване, заплождане, синхронно пресушаване и отелване на голяма група животни, което води до икономически ползи и по-лесно управление на работата във фермата.
Репродуктивният мениджмънт се оптимизира, увеличава се ефективността на труда на персонала, и субективните влияния се свеждат до минимум.

Когато са налични репродуктивни проблеми, очакванията не могат да бъдат същите и правилното прилагане на хормоналните програми върху тези животни зависи именно от прецизната диагностика. Заплодяемостта при здрави животни след програма за синхронизация варира между 35 и 40%, оптимално 50%, но не може да се очаква тя да бъде същата при животни с ендокринни или други заболявания. Всички фактори трябва да се вземат предвид за правилното прилагане на протокола за синхронизация на еструс, за да се постигат добри резултати.

Един силно позитивен ефект от синхронизацията е фактът, че веднъж третирани животните, дори да не бъдат заплодени при първото разгонване, функцията на яйчниците се нормализира и при следващия цикъл резултатите са налице, тъй като те възстановяват нормалната си полова-циклична дейност макар и след време. Така в рамките на 2 цикъла може да се постигне до 80 процента заплодяемост в групата. Ако обаче животните не се третират, проблемите ще забавят процесите във времето и могат дори да се задълбочат. Заплождането е добре да се случи до 80 дни след отелване, тъй като в противен случай се намалява икономическата полза от животните – сервиз периодът се увеличава, всеки един безплоден ден генерира само разходи, като те не се изразяват само в цената на храна, а са комплексни (загуба на мляко, на теле, допълнителен труд и всички косвени разходи на стопанството).

Хората често бъркат физическото с репродуктивното здраве и тук идва ролята на специалистите да го разграничат и своевременно да констатират съществуващите репродуктивните проблеми. Протоколът за хормонална стимулация на животните не задължава осеменяване при първото разгонване след третиране. При висока млечна продуктивност  е необходимо нещата да се планират без да се скъсява значително лактационния период. В пика на млечната продуктивност на кравите резултатите от осеменяването няма как да са толкова добри и по тази причина може да се изчака следващия еструс. Животното вече е стимулирано и полово-цикличната дейност е възстановена. В тези случаи се говори за протоколи за ресинхронизация на еструса, които гарантират, че след пропускане на осеменяване при първия цикъл, следващите осеменявания ще бъдат при животни с нормална функция на яйчниците. Протоколът може да продължи в един контролиран период от 60-70 дни до изчакване на оптималния за осеменяване момент с оглед на динамиката на млечната продуктивност.

Можем ли да обобщим в такъв случай, че синхронизацията на еструса в никаквъв случай не замества нуждата от правилно отглеждане и диагностика на състоянието на половия апарат на животните?

Да, защото правилното хранене, диагностиката и планиране са основни предпоставки за успешната синхронизация на еструса. Няма как да се очакват високи резултати при животни с ниска телесна оценка, влошено физическо здраве или такива с възпалителни процеси на матката. Всичко е в неразривна взаимовръзка.

Правилното планиране започва с детайлен първичен преглед от специалист и установяване на общото здравословно и репродуктивно състояние на кравите. Трябва първо да се селектират групите, като животните с възпалителни процеси на матката трябва да бъдат изключени и лекувани. На тази база се изготвя съответния протокол за синхронизация на еструса. Има около 10 протокола, които фермерите прилагат масово без да се прави първичен преглед. Това според мен опорочава синхронизацията, тъй като схемите трябва да се изработват индивидуално за групата, съобразени със състоянието на животните и специфичните характеристики на стопанството.

Безразборното прилагане на „универсални“ протоколи за синхронизация на еструса води до незадоволителни резултати. Неслучайно използването на хормонални препарати е под много строг контрол и изготвянето на протокола задължително се осъществява от специалист и след отчитане на всички фактори. Самото третиране, може да се извърши от колегите или ветеринарни техници, които са на място и имат нужната квалификация.

следва продължение ….

1 КОМЕНТАР

  1. Най-после някой в България да каже ,че постестралните метрорагии не се приемат за патология.
    Добра статия!
    Мениджмънт на репродукцията е в основата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here