Геномната селекция – има ли почва у нас

0

Една навременна лектория по въпросите на генетиката в говедовъдството, разнообрази ежедневието на нашите фермери в дните на изолация.

Събитието, се организира от представителството на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за България. На вниманието на фермерите и специалистите бяха поднесени две лекции, едната –

  Геномна информация за успешна селекция на млекодайни и месодайни говеда

с лектор д-р Джоузеф Далтън, преподавател и специалист по практическа квалификация в млечното говедовъдство, Университет на Айдахо. Преводът бе точен и ясен и въобще не затрудни присъстващите.
Втората лекция бе изнесена от г-жа Силвия Василева, директор на дирекция “Животновъдство” МЗХГ и Георги Йорданов, директор на ИАСРЖ.

Първата част от изказването на американския лектор, бе много интересна, поднесена на достъпен стил за всички и засягаща ползата от воденето на геномна селекция.
Във втората част, д-р Далтън, влезе в свои води, в специалната материя, с която, много от нас занапред ще се запознават с нея.

Лекцията започна с определенията за генотип и фенотип.
Генотипът е това което се крие вътре в животното, фенотипът  е това което се вижда.

Веднага последва въпросът – полезно ли е геномното изследване на говедата.

Отговорът бе даден с цифри за да може всеки сам да си прави  изводите. В момента от наличните 9.4 милиона млечни крави, геномна оценка имат над 5 милиона крави.
90% от генотипизираните животни са крави, от тях  86% са от породата Холщайн, 12% от породата Джерсей.

От 2000 -до 2015 г са генотипизирани около 1 милион животни. В началото цената е била до 1000 долара за животно. От 2015 г до 2020 г вече са генотипизарани 4 милиона крави. Така че, сами може да си направите извода, имат ли полза от генотипирането фермерите.
Сигурно да, щом се увеличават изследваните крави.

Начините за вземане на пробите за генетичен анализ не се различават от тези които се използват и у нас- тъкан /при маркирането/, кръв, сперма, косми и секрет от носа.

Какво могат да ни помогнат геномните изследвани.

  • Кои животни да се заплождат със сексирана семенна течност
  • Кои женски телета да се оставят за ремонт на стадото
  • Кои крави или юници да се бракуват
  • Използване на семенна течност за създаване на кръстоски.

Накрая лекторът беше съвсем прям и точен и направи следните предложения за фермерите:

  • Геномното изследване позволява ранно прогнозиране на генетичните ползи и увеличава стойността на младите животни за разплод.
  • Геномното изследване осигурява допълнителна стойност за производителя на семенен материал.
  • Комерсиалните производители обаче трябва да направят сравнителна оценка на разходите и ползите от геномното изследване.

С пълен запис на лекциите и въпросите може да се запознаете на страницата на сайта agri.bg.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here