3 част/ Доцент Д-р Станимир Йотов за синхронизацията на еструса и приложениетo й в България

0

Има хипотеза, че ако са спазени всички условия по технологията на отглеждане и хранене, няма да се проявяват проблеми в полово-цикличната дейност. Това не е лесно и не всички фермери могат да инвестират много средства в модерни технологии, а и външните фактори също оказват силно влияние.

Правилното отглеждане, техническата обезпеченост и квалифицираните кадри изискват сериозна инвестиция, а при липсата им се появяват и проблеми, но чрез синхронизацията на еструса те намират разрешение. В световен мащаб, тези програми са вече широко прилагани не само при здрави животни.

Правилното им включване в репродуктивния мениджмънт дава много добри резултати. Те позволяват планиране на дейностите (хормонално третиране, откриване на разгонените крави и тяхното осеменяване) в рамките на работната седмица, което силно улеснява работата в стопанството, т.е в периода от понеделник до четвъртък е възможно осъществяването на мероприятията по синхронизация и то с положителен резултат.

Нека проследим стъпките, по които преминава едно животно до момента на третирането. Какво на практика включва подготовката?

Когато едно животно роди влиза в следродилен период, необходим е един постоянен мониторинг на здравословното му състояние.
През определен период от време се правят нужните прегледи  и при необходимост интервенции, следи се за метаболитни заболявания като кетоза и ацидоза, както и за възпалителни процеси на половите органи – вагинити, метрити, клинични и субклинични ендометрити.
Ако в период от 25 до 30 дни след раждането няма проява на някакви заболявания и в зависимост от млечната продуктивност, първото хормонално третиране може да се осъществи между 35 до 40 дни след отелване.

Най-разпространените протоколи за синхронизация на еструса завършват в рамките на 10-11 дни, т.е. първото осеменяване може да бъде осъществено около 50 дни след отелване. Ако няма заплождане от първото осеменяване и не е нарушена половоцикличната дейност, след около 20-21 дни кравата обикновено отново е в еструс и може да се осъществи второ осеменяване.

По този начин се обезпечава икономическата цел на фермера –  едно теле годишно от всяко животно, а и разход от 2 пайети семенна течност за една бременност на животно със среднодневна млечна продуктивност от около 25-30 литра мляко дневно е напълно приемлив.
Необходимо е да се отбележи, че този вариант е близък до „идеалният“. В повечето ферми с високопродуктивни крави (над 30 литра дневна млечност) периодът от раждане до заплождане може да се удължи до 90-100 дни, а за една бременност да се изразходват от 2.5 до 3 пайети семенна течност.

Как фермерите да подготвят стадото и как правилно да изберат протокола и видът на хормоналната терапия?

Подготовката на стадото е един перманентен процес и се изразява в поддържане и следене на здравния статус, провеждане на нужните ваксинации и обезпаразитяване и осигуряване на оптимални условия на хранене и благополучие на животните. Това не става за 5 или 10 дни, когато негативните фактори са действали месеци или дори години наред.

Много е важно след раждане животните да не губят телесна оценка повече от единица, спрямо тази която са имали през сухостойния период. Нормално е да отслабват когато са в пика на лактацията, но хормонална терапия при кравите за мляко се стартира при телесна оценка 2,5 – 2,7 и тя трябва да бъде постигната в рамките на 50 до 60 дни след отелване.

Втората задължителна стъпка е преглед на всички животни и изключване на тези с възпалителни процеси на половите органи или други заболявания, които вече посочихме.
Някои  колеги предпочитат да третират животните с витаминно-минерални препарати преди или по време на синхронизацията. Това има положителен ефект, но той не е сто процентова гаранция за успех, защото обезпечаването на организма с необходимите минерали и витамини изисква време.

Какъв е механизмът за оценка на успеваемостта на хормоналната терапия? Как и кога фермерът може да си направи равносметка за постигнатото?

Има различни индикатори за положителен резултат от синхронизацията на еструса. Първият е постигане на синхронно разгонване в групата или колко животни са реагирали на тази терапия.

Повечето протоколи предвиждат проява на синхронен еструс при 80 до 90% от третираните животните, но това не означава, че всички те ще се заплодят. Заплодяемостта е втория и най-важен индикатор, обикновено около 40% от животните се заплождат. Тези стойности няма да бъдат постигнати ако терапията се прилага безразборно, без диагностика и подготовка, без прецизен избор и адекватно изпълнение на протокола.

Каква е ролята на качеството и правилното съхранение на семенния материал?

Успешното заплождане след използване на схема за синхронизация на еструса зависи на 50% женското животното, неговата подготовка и здравословно и репродуктивно състояние, а останалите 50% зависят от качеството на семенния материал и правилното му съхранение и употреба.

Относно качеството на спермата – в България се използва предимно импортен материал, който идва от центрове, които са стриктно контролирани и предоставят всички необходими сертификати и гаранции за продуктите си.
Проблемът е в това, което се случва след закупуване на семенния материал, а именно съхранява ли се правилно когато се предостави на фермите.

Съдовете с течен азот трябва да се допълват редовно, като трябва да се взимат предвид високите летни температури и по-бързото изпаряване на азота през този период, особено при осеменяване на голям брой крави. Съхранението на паиетите само на азотни пари може да понижи значително качеството на семенния материал.

Много важно е семенната течност да бъде размразена при препоръчаната от фирмата производител температура и след това аплицирана в половия апарат кравата по правилния начин.
Впръскването на сперма трябва стане дълбоко цервикално, непосредствено преди маточната вилка, което изисква опитност на осеменителя.  Ако тя не бъде размразена, съобразно инструкциите на производителя или има забавяне при аплицирането й, резултатите от цялата подготовка и прилагане на синхронизацията могат да бъдат незадоволителни.

В това отношение осигуряването на квалифицирани специалисти и ограничаване грешките на човешкия фактор са абсолютно задължителни. Относно семенната течност, ще си позволя да коментирам и установилата се на много места тенденция, да се използва сексирана семенна течност. Това безусловоно е един ефективен начин да осигурим максимално бързо качествени юници за разплод и обезпечим ремонта на стадото.  Не трябва да се забравя, че заплодяемостта след осеменяване със сексирана сперма е по-ниска, в сравнение с несексираната семенна течност.

Аз лично бих препоръчал сексиран материал само при осеменяване на юници достигнали необходимата развъдна възраст и проявили спонтанен еструс, ако желаем добри резултати. Добре е да знаем, че използването на този тип семенна течност при крави или животни подложени на хормонално третиране е свързано с по-нисък процент на заплождане.

 Какво ще посъветвате в заключение нашите фермери?

       Да образоват и обучават себе си и персонала си постоянно и да търсят помощта на квалифицирани специалисти, в зависимост от тяхната компетенция. Общувайте помежду си!  Придобивайте знания и умения!

Чудесен завършек на един много полезен разговор! Благодаря Ви, че ни дадохте информация „от извора“ и намерихте време за нас. Оставяме тази толкова интересна тема с продължение и си запазваме правото отново да ви попитаме за важни и практични съвети.

       Ще ви очаквам с удоволствие!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here