ГЕРМАНИЯ: 8457 кг мляко от крава през 2020 г

0

Последни данни за броя на кравите на Германия, стопанствата и млечността на кравите съобщиха от Федералната агенция по земеделие и храни на Германия.
Тенденциите от минали години за намаляване броят на стадата и животните продължава и през 2020 г.
Продължава и увеличаването на средния добив от крава.

За първи път, откакто е регистрирано през 1991 г общото немско стадо, броят на отглежданите крави  пада под четирите милиона през 2020 г.
Броят на фермите за отглеждане на крави за мляко е спаднал с 4,3% до около 57 300 ферми. Те отглеждат общо 3,92 милиона животни.
Средната  млечността на крава се е повишила отново и е 8 457 килограма, което е с около 2,6% повече от 2020 г, отколкото през предходната година.
Делът на органично произведеното мляко в млякото за доставка се е увеличил с 4% през 2020 г.

През 2020 г. мандрите са преработили общо 32,6 милиона тона краве мляко – 31,8 милиона тона идват от немски компании.
Произведени са около 4,6 милиона тона питейно мляко от общо добитото мляко. Потреблението на мляко за пиене на глава от населението почти не се е променило през 2020 г, в сравнение с предходната година и е малко под 50 килограма на глава от населението.

Производството на сирене е увеличено и е 2,64 милиона тона. С дял от над 30% в общото производство на сирене, групите прясно сирене  и полутвърдо сирене все още са сред най-важните.
През 2020 г. на глава от населението се консумират общо 25,4 килограма сирене.

Източник:ФЗХГ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here