Познахме. Цената на млякото нагоре

0

Случи се това, което и прогнозираме от известно време.
То нямаше и как да не стане.

Цената на суровото мляко тръгна нагоре. Засега в Европа. Нормално е и у нас да бъде последван ход също на повишаване на цената му;

Вероятно това ще се случи по простата причина, че мляко няма и няма и да има.
Броят на фермите намалява, съответно броят на животните също, а нямаме готови високопродуктивни млади животни, които да компенсират, чрез по-висок среден добив.

Увеличението се прави от един от най-мощните кооперативи в Европа, обединяващ над     14 000 ферми от поне три страни – млечният кооператив – FrieslandCampina /Нидерландия/.

Гарантираната цена на FrieslandCampina за месец май е по-висока с 1,50 евро от април (36,00 евро) или ще е 37.50 евро за 100кг сурово мляко.

Очакваното възстановяване работата на ресторантите и кафенетата и изоставането в предлагането на мляко, допринасят за по-голямото търсене на млечни продукти.

Ако някой си мисли, че тази цена се дава за гюм мляко, с минимални показатели за качество – се лъже.
Гарантираната цена на FrieslandCampina се отнася за 100 кг мляко със стандартно съдържание 3,57% протеин, 4,42% мазнини и 4,53% лактоза, без ДДС.
Показаните количества се отнасят за средно предадено количество от 850 000 килограма мляко годишно.
От графиката можем да направим още по точни изводи.

Че няма мляко се вижда от цените на млякото през април и март.

Единствено тази година цената върви нагоре. През останалите години от 2015 г насам, цената традиционно е падала – свързано с по-големия брой отелени крави през този период и излизане животните на пасищата. Вероятно ще повторим цените от 2017 г когато през май цените тръгват нагоре, за да стигнат през октомври близо до 42 цента за килограм. До края на април, стъпката от началото на годината е около 3 цента нагоре. Другото сравнение с май миналата година, тогава цената е по-ниска с 4.5 цента и е паднала през лятото до 32.5 цента.
За пет годишния период, за които имаме информация, най-висока е била цената през ноември 2017 г, когато е стигнала 41.75 цента.
Определено смятаме, че съвсем скоро ще се доближим до тази цена.

Цената на органичното мляко за май се е повишила с 0,25 евро в сравнение с април (48,50 евро), и през април ще е 48.75 евро за 100 кг мляко. Графиката на цените показва за май тази година увеличение на цената както вече казахме, докато през минали години, именно през май цените почват да падат дори стигайки нива близо до 44 цента за кг.

Органичната гарантирана цена FrieslandCampina се отнася за 100 кг мляко със стандартно съдържание 3,57% протеин, 4,42% мазнини и 4,53% лактоза, без ДДС.
Посочените количества се отнасят за средна доставка на 550 000 кг мляко на годишна база.

Нормално е, следвайки логиката на икономическите закони и сегашното производство на мляко в Европа и Света, цените на млякото да се увеличат и у нас. Но засега това ще се случи много трудно по само две причини – изказани по една от преработвател и фермер.

Преработвателя: да бъдат въведени ясни регламенти за работа и еднакви критерии при преработката на продуктите.

Фермера: конкурентност не може да има при сегашните начини на търговия с мляко. Затова и цената ще бъде ниска

Източник: FrieslandCampina

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here