Референтната дата – ще я има ли нова такава

0

На 27.04.2021 министърът на земеделието на Румъния – Адриан Орос, в свое изказване по Agro TV ro, заявява, че е изпратил писмо до Европейския комисар по земеделие – Януш Войцеховски, за премахне референтната дата, на която се изплащат субсидиите за говедата. Министърът казва, че само румънците и българите имат този проблем с историческата дата, само в двете страни се получават субсидии за говеда, които вече не съществуват, но са съществували на историческата дата.

  – “Когато обсъждахме новият Национален стратегически план, ние се опитахме да поставим този въпрос на масата. България и ние бяхме единствените две държави, които повдигнаха въпросът за референтната дата.
Унгария, Чехия и Словакия, които дават също преходната национална помощ, не са имали този проблем, тъй като броят на животните и броят на фермите са стабилни от години и нищо не се променя. Там се поема цялата ферма и тогава новият собственик на фермата се възползва от преходната национална помощ съгласно регламента, така че той поема фермата, за добро или лошо, със съответния пакет субсидии.

Ние и българите все още имаме този проблем, това голямо колебание в броя на животните между границите на бюджетната година, 2014-2020 г., а след това при последното договаряне, едва успяхме на следващия ден в Европейския парламент да променим референтната дата, която трябва да бъде 2018 г. Но през 2027 г., в края на новата селскостопанска политика, отново ще има голяма разлика. И тогава проблемът е решен само наполовина. 

При гласуването на нашето предложение, всички страни гласуваха против, а България се въздържа. Сега сме изпратили ново писмо до ЕК , подписано от пет-те държави, които все още дават преходна национална помощ и очакваме отговор и искаме броят на животните, които ще се подпомагат, да бъде на база съществуващите животни тази година.

Източник: Agro TV.ro

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here