С думи прости – за храносмилането

Да напишем този материал, решихме след като прочетохме резултатите относно едно изследване за развитието на търбуха на новородените телета. Все пак трябва с думи прости да си припомним нещо за храносмилането при преживните, преди да отидем при науката.

Храненето на животните включва процеси на:
– приемане на храната;
– храносмилане;
– всмукване на хранителните вещества;
– изхвърляне на непотребните вещества във външната среда;

Въпреки огромното разнообразие при приемането и преработването на храната храносмилането при животните се извършва по сходен начин.

Храносмилането е преработване на храната и включва два процеса:
1. Механично раздробяване на храната до малки частички. Това позволява преглъщането на храната и улеснява химичното ѝ разграждане след това.
2. Химично разграждане на тези частички до малки молекули, които могат да се използват от клетките.

При повечето животни кръвта пренася малките молекули на хранителните вещества до всички органи. Така чрез кръвта се осъществява връзката между храносмилателната система и клетките на многоклетъчния организъм.

Храносмилателна система

Органите, в които се извършва приемането на храната, разграждането ѝ и отделянето на несмлените остатъци, изграждат храносмилателната система на животните.
Многобройните представители на животинския свят имат разнообразни по строеж храносмилателни органи.

При всички животни обаче те изпълняват една и съща дейност:
– уста – приемане на храна;
– хранопровод – провеждане на храната до стомаха;
– стомах – преработване на храната;
– черва – химично разграждане и придвижване на смляната храна, при което полезните хранителни вещества преминават в кръвта, а несмлените вещества продължават пътя си;
– храносмилателни жлези (слюнчени жлези, черен дроб, жлези в стомаха и в червата) – образуване на сокове, с които храната се разгражда до малки молекули
– заден отвор (клоака или анус) – отделяне на непотребните вещества в околната среда;

Търбух

(на латински:
rumen)

се нарича първото и най-голямо предстомашие на многокамерния стомах при преживните животни. Той служи за резервоар и място за първоначална ферментация и механична обработка на храната. При новородените животни търбухът е малък, а същинския стомах е най-голям. Постепенно с преминаването към растителна храна, той се увеличава и така се променя съотношението между отделните части на многокамерния стомах.

Строеж

Търбухът представлява огромен мях, който допълнително се разширява в няколко сака. Разположен в лявата половина на коремната кухина между диафрагмата и тазовата кухина. Лигавицата е дебела и тъмна, лишена е от жлези и е изградена от многослоен вроговен епител. Тя образува множество власинки или въси, които достигат до 1 см. височина. Въсите имат мускулни влакна придаващи им самостоятелна подвижност, а кръвоносните и лимфните съдове в тях извършват смукателната функция.

Функция

Основната функция на търбуха е да служи като резервоар на огромното количество растителна храна. Тук тя ферментира под действието на търбушната микрофлора. В търбуха се преработва предимно целулозата. Тя се превръща в прости захариди, които се усвояват от организма. Ферментацията е съпроводена с образуването на газове, които се отделят при оригване. Другата функция на търбуха е да участва в процеса на преживяне. Това става при почивка на организма. Отключва се рефлекс, при който топка от храната се придвижва обратно през хранопровода до устата. Тук тя се сдъвква добре и отново се преглъща. От търбуха храната преминава към следващото предстомашие мрежата.

Източник: bg.izzi. Уикипедия

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here