2 част: КЕТОЗА – едно сериозно заболяване, което – може лесно да се предотврати

0

Свързани теми:
1 част: КЕТОЗА – едно сериозно заболяване, което – може лесно да се предотврати

Етиология

Кетозата е метаболитно заболяване, но точните причини остават неизвестни. В много случаи, които са наблюдавани, са свързани с метрити и се заключава, че за това са отговорни токсините от матката. Кетозата често е вторична на метрита или на друго инфекциозн или метаболитно заболяване. Стада с много случаи на хронични метрити често проявяват и голяма честота на кетоза; честотата значително намалява при провеждането на профилактично лечение на матката при скороотелени крави.

Крави, отелени през последната част на оборното хранене често се засягат от субклинична кетоза. Тези крави имат слабо иазразена хипогликемия, леко повишени кетонови нива в кръвта, понижена млечна продукция и различностепенен хормонален стрес. Всяка болест, която впоследствие атакува тези крави, причинява допълнителен стрес и кетозата се проявява клинично. Вероятно най-голямата икономическа загуба при кетозата е поради понижената млечна продукция при субклиничните случаи, тъй като клинично проявените случаи обикновено се третират успешно.

Много учени обсъждат ролята на черния дроб при кетозата и коментират мастната инфилтрация, наблюдавана при напредналите случаи. Saarinen демонстрира, че мастните залежи в черния дроб при слаба кетоза често показват нормални нива следродилни стойности и че промените в мастния състав, които се наблюдават често, се проявяват едва с напредването на болестта .

Американският учен Хупка, отбелязвайки хипогликемията, свързана с кетозата и наблюдавайки лечебния ефект при парентерално приложение на глюкоза, заключава, че за кетозата е отговорен нарушения въглехидратен метаболизъм. Друг умен Сампсон  посочва, че кетозата у кравите е различна от диабета при хората и при кравата няма грешка в оползотворяването на глюкозата. Това е потвърдено и от двамата.
Трети учен – Холмес пък  доказва, че в случаите на кетоза венозното приложение на глюкоза ще повиши кръвната захар само за период от два и половина часа.

“ФАРМА СИС” ООД: Проблемът с кетозата е решен, пригответе се да доите повече от 3-5л мляко от крава/ ден

Съществува фундаментална разлика в храносмилането и метаболизма на хранителните вещества между преживните и непреживни животни. При първите, микроорганизми в търбуха ферментират погълнатите въглехидрати, от което се получават мастни кисселини, основно оцетна, пропионова и млечна.

В миналото учените, осъзнавайки нуждата на кравите, болни от кетоза, от въглехидрати, прилагали захар и меласа за да задоволят тази нужда. Доказано е, обаче, че тези продукти първо се конвертират в мастни киселини, някои от които кетогенни и този подход се оказва противопоказен.

Крави с наднормено тегло са по-възприемчиви към заболяването. Те имат понижен в по-силна степен апетит както преди, така и след отелване, тоест при тях се развива по-голям негативен енергиен баланс.

Хипогликемията и кетонемията са постоянни черти на кетозата.

Нормалните граници на кръвната захар при кравата са 40-60 мг за 100 мл от цялата кръв. Тези ниски нива заедно с минималния гликогенен резерв правят кравата изключително чувствителна къмхипогликемия.

Следва продължение:….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here