С почит за кравата

0

След ,като прочетете този материал ще си помислите – защо още не сме построили паметник на кравата. Паметник на коча имаме край село Веселиново, но официален такъв на крава не.

Заслужено признание

Защо кравата заслужава да има паметник и то не един, защото благодарение най-вече на нея, ние съществуваме.

Стомахът на преживните животни се състой от няколко части и дава възможност на говедата да използват растителни суровини като храна, която е несмилаема и неусвояема от хората. По този начин те предоставят ресурси, които иначе не биха били на разположение за консумация от човека.
Значителен дял (над 80 процента) от растителната селскостопанска продукция не е пряко годна за консумация от хората. Това включва например негодна за консумация биомаса от междинни култури в контекста на сеитбооборота. Странични продукти като рапично брашно и пулпа
от захарно цвекло се произвеждат в производството на храни и производството на биоенергия. Странични продукти, като слама, възникват по време на прибиране на реколтата.

 Земеделските площи, които са неподходящи за обработваемо земеделие поради тяхното местоположение или естеството на почвата, се използват като пасища или за производство на зелен фураж. Около 85% от храната, която поглъщат говедата не е подходяща за консумация от човека. Това количество обаче е с много високо съдържание на хранителни вещества. Останалите 15 до 20% са фуражно зърно или зърнена царевица, които са подходящи само в ограничена степен за производството на хлебни изделия или които се използват като цяло растение под формата на силаж. 

Животните са важна част от биоикономиката. Без тях устойчивото производство на храни не би било възможно. които са само частично подходящи за производството на печени изделия или които се използват като цяло растение под формата на силаж. .

От книгата Das System Bioökonomie 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here