Доход от 85 000 евро на година

0

Европейската комисия е направила проучване /за 2018 г/ относно рентабилността в сектор говедовъдство. За съжаление нямаме пълният текст на доклада и ще се позовем на информация поместена в пресата на някои европейски страни.

Изчисленията са направени официално и показват, че средната печалба от тон произведено мляко се движи от 140 евро до най-високия марж на печалба до 194 евро за италиянските говедовъди. При румънците печалбата за тон мляко е 154 евро. В Полша е 151 евро, а за България е 150 евро.

Доходите на говедовъдите са най-високи в Дания – 85 000евро /доходите на човек, който работи на пълен работен ден във фермата/.
Най-нисък е дохода на румънския фермер – 5 176 евро годишно.
Българският фермер приключва годината с доход от 9 930 евро,
а полския с 11 000 евро.
Средният нетен доход на млечна ферма в ЕС е 23 575 евро 

Маржът на печалбата в Румъния е повлиян до голяма степен от обвързаната зоотехническа подкрепа в Румъния, който през 2018 г е 341 евро, а през 2020 г е 380 евро.
Разходите по отглеждането на животните са едни от най-ниските в Европа. От друга страна обаче млякото е евтино, фермите са малки – средният брой отглеждани крави е 6 и средната млечност от крава е 3645 кг, при средно от 7390 кг в ЕС.

Най-конкурентните ферми в държавите на ЕС са били в Дания, Белгия, Люксембург, Ирландия и Нидерландия. От тях най-високи доходи се отчитат както вече се каза в Дания – над 85 000 евро, въпреки едни от най-ниските маржове за печалба от тон мляко в ЕС-107 евро, с 8% под средното.
Високият доход във фермите на Дания се дължи на големия брой отглеждани животни в една ферма и най-вече на високия среден млеконадой средно от крава – над 9500 кг.

Заключението на ЕК е, че въпреки високите маржове, приходите в млечното говедовъдство са ниски.

ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here