6 част: КЕТОЗА- едно сериозно заболяване, което – може лесно да се предотврати

0

Симптомите могат да се групират с няколко синдрома, които заедно се проявяват изключитекно рядко:

  • Ацетонемичен синдром – характезен за субклиничния стадий на кетозата. Изразява се с вялост, намаляване на апетита, хипотония на предстомашията, анемия, тахикардия, полипное, повишена рефлекторна възбудимост, намалена продуктивност. Този синдром се съпровожда с дистрофични изменения в сърцето и черния дроб. Съдържанието на кетонови тела в кръвта е неколкократно увеличено, съпровожда се с яцидиза, повишено съдържание на кетонови тела в урината и в млякото.
  • Хепатотоксичен синдром – намален и извратен апетит, сърдечносъдова недостатъчност. Увеличаване на границите на черния дроб, болезненост, паренхиматозна жълтеница.
  • Гастроинтестинален симптом – извратен апетит, нарушен ритъм на търбушните движения, хипотония на предстомашията.

Кетонемия не се наблюдава при рязко изразена патология на черния дроб, тъй като се нарушава окислениято на висшите мастни киселини, следователно образуването на кетонови тела.

Патогномичен параклиничен симптом е хипогликемията, като между съдържанието на захар и кетонови тела в кръвта има обратна корелация.

Определени изменения има и в белтъчния спектър. Съдържанието на общия белтък надвишава 8.6 г %, достига до 10.8 г % и повече. Хиперпротеинемията е по-ясно изразена при хроническото протичане на болестта, усложнения на кетозата с вторична остеодистрофия. Повишаването на белтъците е основно вследствие на хиперглобинемия, като албумините се понижават. Това явление е свързано с нарушение на черния дроб.

При кетозата настъпва чернодробна дистрофия, автолиза на паренхимните клетки с едновременно преразпределение на имунокомпетентните клетки на ретикулоендотела.

Съдържанието на урея в серума намалява до 11,51 мг % (при норма 20-40 мг %).

Измененията в минералната обмяна се изразяват в хипокалцемия ( под 10 мг %), органичният фосфор е в норма или леко увеличен ( над 6,о мг %).

Нарушава се биохимическото равновесие в търбуха, pH на съдържанието се повишава или понижава, повишава се моларната концентрация на маслената киселина, понижава се концентрацията на пропионова киселина, образува се амоняк, кетонови тела, изменя се видовия и количествения състав на бактериите и инфузориите, понижава се тяхната активност.

Патологоанатомична находка

Изменеията засягат всички жизненоважни органи, особено черния дроб.
В ранния, субклиничен стадий в него се установяват изменения, характерни за белтъчна и въглебодородна дистрофия в съчетание с мастна инфилтрация. Електронната микроскопия показва увеличаване и уголемяване на хепатоцитите, изчезване на гликогена, уголемяване на митохондриите, натрупване на мазнини.при клиничната форма на кетоза чернит дроб е значително уголемен, масата му достига до 22,5 кг при норма 9-19 кг. Има отпусната консистенция, жълто- оранжев цвят. Про хронифициращи процеси консистенцията му може да бъде плътна, има мастна инфилтрация, зърнеста дистрофия.

В сърцето под епикарда се откриват мастни отлагания, миокардът е отпуснат, анемичен. В проводната система на сърцето има дистрофични и атрофични участъци.

Яйчниците могат да бъдат уплътнени,покрити от фиброзна тъкан или в тях да се образуват цисти, перзистиращо жълто тяло.

В хипофизата, надбъбреците, щитовидната, задстомашната жлези и други органи на вътрешна секреция възниква застойна хиперемия, отоци на приваскуларните пространства и ареактивни некрози, възникващи на почвата на дистрофия на паренхимните клетки

В гръбначномозъчните ганглии, вентралните рога, кората на главния мозък, моста, продълговатия мозък също настъпват изменения.

Лечение

При появяване на симптоми ан кетоза ( кетонурия, кетонемия, кетолактемия идр.) се отстраняват причините за заболяването, цели се нормализация на енергичния и хранителен баланс.
При излишък на протеин в дажбите се намаляват високобелтъчни концентрати и се увеличава нормата на сеното, сенажа, кореноплодите.

Изключват се храните с лошо качество, в това число силаж, вкисната меласа, фуражи, съдържащи високо съдържание на мазнини.

Болните животни се подлагат на диета, намаляват се концентрираните фуражи в дажбата, дава се хубаво сено (8-10 кг), трева (2-3 кг), доброкачествен сенаж (8-10 кг), кореноплоди (8-10 кг) или картофи (6-7 кг).
От концентрираните фуражи може да се даде ечемик или царевица, по-добре под формата на силажи.

Лечението на животните трябва да бъде направлявано към възстановяване на нивото на глюкозата и гликогена в организма, нормализиране на киселинно-алкалното равновесие, възстановяване функцията на стомашно-чревния тракт, сърцето и другите органи, добавяне на витамини и микроелементи.__

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here