Световният ден на млякото -1 юни, изкара гнева на гръцките говедовъди от бутилката

0

Гърция  е страна не само на бозукито, но и на млякото. На днесшния ден в гръцката преса и сайтовете имаше десетки съобщения за световния ден на деня на млякото. Ние се ограничихме с няколко стенографски съобщения.
Съвсем стратегически, говедовъдите от Холщайн за Гърция, се обърнаха към правителството и обществото. Това направи нашия приятел, президент на Холщайн за Гърция –
г-н Елиас Котопулос

Президентът на Холщайн започна с това, че вече две години говедовъдите чакат да се срещнат с министъра на земеделието. Все още гръцкото правителство не смее да одобри приготвянето на гръцкото кисело мляко да става само от гръцко мляко. най-важният въпрос, който бе повдигнат, това са увеличените разходи по отглеждането на кравите с 30%. Към това трябва да се добави намалението на изкупните цени на млякото, а в същото време от министерството не предлагат нищо за решаване на проблемите. 

По отношение срещата с министъра г-н Котопулос гръцките фермери  казват – Проблемът не е в самата среща. В крайна сметка никога не сме имали специални отношения към който и да е министър, нито сме заинтересовани да имаме такива. Ние обаче се интересуваме от нашата индустрия, ние се интересуваме от бъдещето на гръцкото говедовъдство и бъдещето на нашите семейства.

Ще разграничим обаче два въпроса от многото, които ясно показват, че има тенденция да се предписват млечни крави.

а) Наистина не разбираме защо гръцката държава (по-специално Министерството на развитието на селските райони) не постановява, че „гръцкото кисело мляко“ е това, което се прави от гръцко мляко. Тоест това, което се разбира от само себе си за целия свят, на практика не важи. Така че, вместо да се налага да развиваме по-нататък нашето говедовъдство, за да отговорим на търсенето на гръцко кисело мляко, ние го свиваме в полза на вноса на концентрати и от тях се прави “гръцко кисело мляко”.

И какво да кажем на чуждестранните компании, които са залели пазарите в Европа с продукти от кисело мляко, които често дори не споменават „гръцко кисело мляко“, а обикновен „ГРЪЦКИ ЙОГУРТ“. Другото е, че мандрите непрекъснато твърдят, че не се нуждаят от повече мляко, защото “се давят в мляко”, както се казва, което разбира се означава, че това е внесения концентрат. 

б) Как е възможно през последните шест месеца производствените разходи да са се увеличили с 30%, цените на млякото за производителите да паднат, вместо да се увеличат и министерството да бъде безразлично. Това показва, че няма връзка между производителите на производствения процес и компетентните министри.

Холщайн за Гърция е организация, която контролира добивите и води генеалогичните книги на млечните крави. Това е организация с научен опит и отлични познания за гръцкото и европейското развитие в нашата индустрия. Хората, които представляват нашата организация, са отлични производители, които на лична и бизнес цена отделят време, за да промотират интересите на индустрията и особено за насърчаване на подобряването на гръцкото отглеждане на крави и генетично подобрение.. От наша страна имаме опит, знания и желание да помогнем във всичко, обсъждано с Министерството на земеделието за популяризиране на гръцките млечни крави, като по този начин допринасяме за малка част от прочутата продуктивна реконструкция на страната, която от години чуваме, но не виждаме “.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here