EК – нови правила за ползване на пластмасата

Европейската комисия предостави насоки  за новите правила на ЕС, относно ползването на пластмасите за еднократна употреба.

Според правилата на ЕС, относно пластмасите за еднократна употреба от 2019 г. до 3 юли тази година – 2021 г – държавите-членки трябва да гарантират, че някои пластмасови продукти за еднократна употреба вече не се пускат на пазара на ЕС. Това са избрани продукти, за които на пазара съществуват алтернативи на достъпна цена без пластмаса:
прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки, пръчици за балони, както и някои продукти от експандиран полистирол (чаши и контейнери за храни и напитки) и всички продукти, изработени от оксоразградима пластмаса.

За други пластмасови изделия, като:
риболовни уреди, пластмасови торбички за еднократна употреба, бутилки, контейнери за напитки и храни за незабавна консумация, пакети и обвивки, тютюневи филтри, санитарни предмети и мокри кърпички, се прилагат различни мерки. Те включват ограничаване на тяхната употреба, намаляване на тяхната консумация и предотвратяване на отпадъци чрез изисквания за етикетиране. Целта на насоките е да гарантират, че новите правила се прилагат правилно и еднакво в целия ЕС. Насоките обясняват ключови определения и термини и са разработени чрез обширни консултации с държавите-членки и взаимодействие с широк кръг заинтересовани страни.

Държавите-членки с граници, които имат излаз на морски води, ще трябва да определят до 31 декември 2024 г, национален минимален годишен процент на събиране на отпадъчни риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса за рециклиране. Изоставените, изгубени или изхвърлени риболовни съоръжения представляват 27% от отпадъците на плажа, а значителна част от пуснатите на пазара риболовни уреди не се събират за третиране.

Повече от 80% от морските отпадъци са пластмаси. Пластмасовите изделия за еднократна употреба (SUP) се използват веднъж или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени. Следователно е по-вероятно да попаднат в нашите морета, отколкото опции за многократна употреба. Пластмасата се натрупва в морета, океани и по плажовете в ЕС и по света, което представлява сериозен риск за морския живот и човешкото здраве.

Източник:ЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here