Баня за краката. Грешки които правим

1

Банята за крака не е нищо повече от бетонна вана или пластмасова кутия, съдържаща разтвор на дезинфектант, който има за цел да дезинфекцира копитото и кожата над него.
Нормално е да има такава баня във всяка ферма, защото не се знае кога ще се наложи да се използва.

Обикновено банята за краката се поставя при излизане от доилната зала. Може също да се постави и на други подходящи места в краварника. Например при влизане или излизане на животните в района.
Най-добре е банята да се състои от две корита, през които преминава животното, едното съдържа вода, а  другото, дезинфектант. Дезинфектантите, които трябва да се използват в банята, трябва да са с висок дезинфекционен капацитет, дори и в мръсна среда. Също така времето им на действие трябва да е по-продължително.
По отношение. какви дезинфектанти трябва да използвате, се консултирайте с вашия ветеринарен лекар. Това е и правило едно.

За поставянето на кутията за вода преди кутията с дезинфектант има противоречиви сведения. Презумпцията е минавайки през водата да падне отчасти мръсотията от краката и копитата. Практиката обаче показва друго – преминаването на животното с натрупаната мръсотия върху кожата, през водата, не премахва мръсотията от тях ефективно.

Освен ваните, през които профилак-тично преминават животните, хубаво е да има и няколко стационарни вани, където проблемните животни, да престояват повече време в дезин-фектанта.

Какви пропуски обикновено се правят при използване на баните за дезинфекция на краката.

 1. Неправилно разреждане на дезинфектанта. Независимо какъв е дезинфектанта трябва да се спази инструкцията дадена от ветеринара и тази написана на опаковката. Обикновено  разтворът трябва да съдържа от 3 до 5% дезинфектант при разреждането. Над тази стойност, продуктът може значително да раздразни кожата на животното и разбира се, да оскъпи мероприятието.
  2. Лошо оразмеряване на ваната. Тя  трябва да е с дължина около 2 метра или малко по-дълга, така че животното да може да направи най-малко две стъпки в дезинфекционния разтвор.
  3. Голям брой животни преминаващи през ваната.  Във вана с вместимост от  200 литра максималният брой животни, които могат да преминат, е 130. След този брой, кравите ще преминат през разтвор от мръсотия, ще има обратен ефект и появяване на проблемите.
  4.Неправилна дълбочина на ваната за крака. Дезинфекционният разтвор трябва да достигне най-малко 15 см от дъното на банята. Ако е по малко, ефекта ще е по малък.
  5.Натрупване на мръсотия на крака на животното. Слоят от много гъста мръсотия, не допуска действието на дезинфектанта върху кожата и това намалява ефективността на ваната за крака.Ето един пример за това: Анаеробните бактерии обикновено се възползват от това натрупване на мръсотия, което създава кислородна среда, за да могат те да растат.
  6.Честота на използване на ваната. За животните в затворено пространство, този процес трябва да се извършва три пъти седмично. Това е достатъчно да се контролира дигиталният дерматит.
  7.За тези, които излизат на паша, е достатъчно веднъж седмично да преминават през ваната.
  8.В случаите, когато животни са били в калта и имат натрупана мръсотия, идеалното е,  копитата да се измиват преди преминаване през ваната.
  9.Не пускайте животните, на които им се провежда оперативно лечение или имат рани, да преминават през дезинфекционния разтвор. Дезинфектантът забавя и уврежда лечебния процес.

  Гореказаното не е измислено от нас. Това е част от онлайн курс по говедовъдство за “Управленски мерки, свързани с предотвратяването на проблеми с краката на говедата”.

Govedovad.com

 

1 КОМЕНТАР

 1. На какво ще прилича дезинфектантът, след като през него минат еднократно 40 лайняни копита? А 400 или 4000?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here