Телетата – по двойки, но може и по тройки

0

Една от най-важната фигура във фермата е телето. Неговото раждане, настаняването му в клетка или бокса. Следва отбиването и отглеждането му до хубава юница и финализирането е след заплождането.
От казаното се разбира, че новородените телета са бъдещето на млечното стадо. Тяхното здраве и добро развитие след раждането е от решаващо значение за рентабилността на фермата.

От десетилетия, една от технологиите при отглеждането на телетата е, те да се държат поотделно преди отбиването, тъй като това намалява риска от заболяване и позволява на гледачите да имат лесен достъп до скоро родените телета за наблюдение и грижи.

При тази технология телетата са настанени индивидуално в отделни боксове или клетки. Те имат визуален и слухов контакт с другите телета,
но липсата на пряк контакт пречи на социализацията.

Ето защо, учените са сравнявали развитието и благосъстоянието на телетата по двойки и тези, държани отделно по време на периода преди отбиването. Към тези групи те изследват и развитието на отглежданите по тройки.
Резултатите от изследванията показват, че телетата, които се отглеждат по двойки имат по-добър среден дневен прираст, което води до по-високи тегла на отбиване от индивидуално настанените телета. Причината е, че телета отглеждани по двойки вероятно се научават да се хранят едно от друго и са склонни да консумират повече от начално определената дажба, отколкото когато са по отделно.

Здравните резултати в двете тестови групи са сходни, но сдвоените телета лежат повече и имат по-ниски нива на кортизол, което е важен показател за стреса. Същото се наблюдава през периода на отбиване след 50-дневна възраст. Телетата се сблъскват с много стрес по време на отбиването, поради прехвърлянето в нова среда.

Социализацията помага за намаляване на безпокойството по време на преходния период.
Чрез двойните жилища, в които се отглеждат по две телета, наистина тези телета се настройват за успешно отбиване.

Близо 15% от млечните стада в САЩ, в момента използват някаква форма на групово жилище, за предварително отбити телета и че груповото отглеждане е  по-лесно за внедряване или организиране, без значителни финансови инвестиции или разширяване на площта. Жилищната площ се удвоява съответно за две телета или три пъти за три. Единственото условие е, всяко теле да бъде снабдено с индивидуална поилка за мляко и вода и кофичка за зърно. Когато се комбинират телета, между тях се препоръчва да се спазва не повече от седемдневна разлика във възрастта.


Кортизол: Кортизолът е стероиден хормон, освободен от надбъбречните жлези. Когато тялото възприема нещо като заплаха, то задейства надбъбречните жлези да отделят кортизол и адреналин. Този естествен отговор води до прилив на нова енергия и сила.

Тялото може да възприема стреса като заплаха, поради което кортизолът е известен още като хормон на стреса. Докато хората свикват да живеят в постоянен стрес, нивата на кортизол остават високи. Това е изключително разрушително за организма и може да доведе до множество здравословни проблеми.

TA

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here