Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA): Производство и търговия на месо в България

0

Бюлетинът се издава в рамките на проект “Засилване на аналитичния и публичен
капацитет на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA, подкрепен от Фондация “Америка за България”.
Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на САРА, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

Официалните данни на МЗХГ показват увeличение на броя на месодайните крави в страната, който към 1-ви ноември 2020 г. е 139 734 (+20% спрямо2019 г.). Въпреки това, в края на първото тримесечие на 2021 г. производството на говеждо и телешко месо в кланиците ( 1448,3 тона) се задържа под нивото, отчетено през същия период на миналата година ( 1554,9 тона).

Под влияние на високите разходи за фуражи възходящата динамика на европейските цени, се предвижда цените в страната да се увеличават. Малките декларирани обороти в кланиците и предлагането на недостатъчно качествени животни поддържа българските цени на говеждо месо с над 30% под средно европейските.

Цената на едро на свинското месо се повиши до 3,48 лв./кг кланично тегло през м.април. Европейските цени се движат силно нагоре, превишавайки както миналогодишните равнища (+3,6%), така и средната стойност за последните пет години. Тази тенденция ще повлияе и на българските цени, поради силната интегрираност между двата пазара.

Увеличеният брой на свинете 592 097 през 2020 г. (+ 20,4%) показва частично възстановяване на поголовието, което все още е под нивото на 2018 г., преди установяване на АЧС в страната 654 554 бр. Произведеното свинско месо в кланиците през първите три месеца на настоящата година възлиза на 15,5 хил. тонас 5% над равнището на производство през същият период на миналата година.

Цените на едро на пилешкото месо от началото на годината се движат под равнищата от 2020 г. Очакваното поскъпване на свинското месо, възходящата динамика на европейските цени и посилното търсене през летните месеци ще поддържат стабилни ценовите нива около 2,90-2,95 лв./кг кланично тегло, което е с близо 4% над миналогодишните цени за същия период.

През периода януаримарт 2021 г. в промишлени условия са произведени 23,4 хил. тона бяло месо (-20% на годишна база). Найголямо е намалението при произведеното месо от патици 44%, следвано от месото от бройлери 14%.

Цени, лв./тон кланично тегло
02.2021 03.2021 04.2021 05.2021* 06.2021*
Говеждо и телешко месо 4362 4146 4009 4400 4700
Свинско месо 3403 3423 3481 3550 3700
Пилешко месо 2914 2973 2797 2900 2950
Агнешко месо 12009 11950 12772


Пазарна
информация.

Световно производство и търговия

Световните цени продължиха да се покачват и през м.април, като глобалният индекс на ФАО увеличи стойността си с 1,7% на месечна база. Найголям ръст е отчетен при цените на говеждото месо с 3,3%.
Цените  на овчето и агнешкото месо са нараснали с 1,9%, на свинското с около 1%, а на пилешкото с 0,1%.

Възходящата тенденция на растеж при цените на говеждото и телешкото месо се дължи на ограниченото предлагане на световния пазар, поради намалените доставки от Австралия. Прогнозата на USDA сочи увеличение на глобалния износ с 2,3% през 2021 г., като намалението на експорта от Австралия, Нова Зеландия и Аржентина се очаква да се компенсира от Бразилия, Индия и САЩ.

Експертите на Рабобанк очакват цените на свинското месо да продължат да нарастват и през второто тримесечие на 2021 г. Предпоставка за това е прогнозираното послабо производство в много части на света, респективно очакван дефицит на световния пазар в месеците, когато търсенето започва да се засилва с възстановява не работата на ХоРеКа каналите за продажби.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here