Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA): Развитие на производството и търговията в България

0

Бюлетинът се издава в рамките на проект “Засилване на аналитичния и публичен
капацитет на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA, подкрепен от Фондация “Америка за България”.
Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на САРА, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейните директори, служители или представители.

Данните за говедовъдството в края на 2020 г. на МЗХГ показват увеличение на млечните крави през 2020 г., които са установени на 227,8 хил. броя, разпределени в 17,6 хил. стопанства.
През 2019 г. бяха преброени 215хил., като найвероятната причина за тези размествания в цифрите е статистическа. Оценките на САРА са тенденциите в поголовието да вървят надолу, а производителността да се покачва, като производството на краве мляко, дори може леко да нараства.

Изкупеното мляко в България за периода м.януари март намалява (-1%). Производството на млечни продукти нараства при пакетираните млека (+11%), сирена и кашкавали (+4,7%), имитиращи сирена (+6,8%).

Европейската млечна обсерватория публикува данни за цената на биологично краве мляко, като през м.април тя се покачва до 0,92 лева за килограм. Цените на млякото ще следват общите европейски перспективи за нарастване, заради повишаващите се производствени разходи и засилващото се търсене.

Развитие на млечната верига в света

Запериода м.януари март изкупеното мляко в ЕС намалява с -1,4%. Изкупната цена на млякото за м.април в ЕС-27 нараства с 0,3%, а за ЕС-13 ръстът е 1,4%.

Цената на суровото мляко на Спот пазара Лоди в Италия през м.март нараства до 0,36 евро/л., ръст от 3,7% за месеци е сигнал за възстановяване на икономическата активност и е надцената от 2020 г., но подцената от 2019 г.

Цените на млечните продукти на борсите в ЕС през май нарастват масло (+2,7%), сухо обезмаслено мляко (+3,2%) кондензирано мляко (+6,5%), сирене Чедър (+0,6%).

През м.януари февруари поради въведените търговски ограничения намалява износът от ЕС към Великобритания на масло (- 88%), сирена (-64%), сухо обезмаслено мляко (-75%). Запериода м.януари март износът от ЕС за САЩ намалява за маслото (-8%) и сирената (-16%).

Цени на сурово млякo, лв/100 кг
02.2020 03.2020 04.2020 05.2020* 06.2020*
България 64,54 64,50 62,59 63,00 63,00
ЕС (13) 69,06 69,10 70,12

Източник:ЕК, Млечна обсерватория.. * Цените са прогнозни (CAPA)
Актуална информация

През м.май за почна приема по подмярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020. Общият бюджет е 422,218 милиона лева. Размерът на помощта за един кандидат е вдиапазона от 29 337 лв. до 2 933 700 лв. Подмярката предоставя възможност за инвестиции за внедряване на нови продукти, технологии и процеси в стопанствата. При настоящият икономически климат, подобно подпомагане е незаменимо. С предимство се ползват проекти насочени към прецизно и еколого съобразно земеделие. Животновъдството попада сред чувствителните сектори, които ще бъдат подпомагани.

Насоки на политиката и тенденции в търговията

Очаква се в следващите седмици да се постигне споразумение по новата ОСП на нивоЕС-27. Основен приоритет за България е запазването на преходната национална помощ и обвързаната подкрепа. Реформата цели да защити малките ферми и да стимулира стопаните да отговорят на екологичните цели по ставени след сключването на “Зелената сделка” през новия програмен период, намалявайки емисиите от земеделието с 10% и запазване на естествените местообитания. Около 20% от средствата за директни плащания ще бъдат насочени към екосхеми защитаващи околната среда. Новите правила ще влязат в сила от 2023 г.

Fonterra, петата найголяма млечна компания в света очаква силни цени на млякото за следващите месеци, които средно ще бъдат около 4,7 евро/кг млечно сухо вещество. Това представлява около 0,52 евро/кг сурово мляко, като за сравнение през м.май, 2019 г., изкупните цени са били 0,44 евро/кг. Оптимистичните прогнози се дължат на за силване на търсенето от страна на Китай, който е найголемият вносител на продуктите на кооператива и глобалните ценови тенденции на стоковите пазари.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here