Анализът: Брой биволи – 2021 г

0

През последните две години, при селскостопанските животни, единствено броят на биволите се увеличава.
Чудното е на инат ли го правим, безизходицата или субсидиите правя това. Става така, че биволовъдите непрекъснато говорят, че едва връзват двата края, пък продължават да се увеличават отглежданите биволици и стопанства.
За продукцията по-нататък.

Общият брой на биволите в началото на годината е бил 20 200, което е с 21% в повече отпреди една година. Броят на биволиците е 14 100 бр или увеличението е с 23%. Интересна е цифрата за броя на стопанствата – 487,  което е увеличение с 66.7%.
Средният брой отглеждани биволици в стопанство е 28.2, но това е намаление с 26.4%. Стопанствата, в които се отглеждат до 9 биволици представляват 48.9% и в тях се отглеждат едва 5% от животните.
Големите стопанства – тези, в които се отглеждат над 100 биволици – са 28, и в тях  отглежданите биволици са 5285 бр.
Най-голямо е увеличението при фермите отглеждащи от 20 до 100 биволици – с цели 39%. Най-много биволици се отглеждат в Северозападна България – цели 32%/ – или общо 4533 бр, следва Южен централен район.
Най-малко биволици се отглеждат в Югозападен район – едва 1028 бр.

Интересното е какво е наложило това преструктуриране.
В останалите въдства се върви към уедряване на стопанствата, а тук става точно обратното.

Какво прави обаче впечатление от статистическите данни по отношение на биволите. Биволиците през 2019 г са били 11 471 бр. В края на 2020 г техният брой вече е 14 100 бр, малакините които са можели да влязат в основно стадо е само 2493 бр. Което означава, че за да се достигне броят от 14 100,  малакини трябва да са закупувани.

Резултатите по отношение на продуктивността са също интересни.

България е една от малкото страни, в които се получава биволско мляко. Всъщност само три държави официално заявяват, че получават биволско мляко. Това са Италия с производство от 242 000 т, Румъния – 16 400 т и България с 15 959 т за 2021 г.
Това е официалното мляко, което е влязло в млекопреработвателните предприятия и съответно са платени всички данъци. Погледнато математически средно от биволица са получени по 1108 кг мляко, което е значително под селекционната цел. Разбира се, в практиката нещата не стоят така, но и полученото мляко определено е малко.
По отношение на месото, ще има информация, като излезе доклада за месото.

Изводите от тази статистика оставяме да си направят организациите в биволовъдството.

COVEDOVAD

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here