Здравите телета и превръщането им във високопродуктивни крави

0

Крайната цел при отглеждането на телета във ферма за дойни крави е превръщането им в здрави юници, които да достигнат бързо и задържат възможно най-дълго време висока продуктивност. Това е възможно ако следните междинни цели са постигнати (за референция служи породата Холщайн).

  1. По-малко проблеми след отелването
  • Смъртността при новородените телета може да се намали чрез правилна грижа за кравата и телето в периода по време и веднага след отелване.
  • Храносмилателните проблеми, често срещани през първите седмици на телето, могат да се ограничат с правилно хранене и добавки, подпомагащи чревната функция. Справянето с този проблем подпомага растежа и спестява разходи за лечение.
  1. Бързо развитие на търбуха
  • Ранният прием на фураж подпомага развитието на търбуха. Много телета изяждат само по половин килограм фураж, когато са на около пет седмици, въпреки че двойното количество е постижимо. В момента, в който телето изяжда по 1 кг на ден, може да започне постепенното намаляване на приемът на мляко. Безпроблемно отбиване е възможно, когато телето изяжда 1,8 – 2 килограма стартерен фураж на ден. Важна роля играят наличието на прясна питейна вода и качеството на фуража.
  • Често се подценява влиянието на ефективните влакнини през началния период. Качествено сено или чиста ечемична или пшенична слама през първите седмици от живота влияе положително върху развитието на мускулите на търбуха.
  1. Добър начален растеж

Най-добър FCR (разход на фураж за единица прираст) се постига през първите няколко седмици от периода на отглеждане. Достигането на среден прираст от поне 800-900 грама на ден е напълно възможен през първите три месеца. Поради различни причини резултатът е често с 100-150 грама по-нисък.

  1. Първо отелване на 23 – 24 месеца

Възрастта на първото отелване често надхвърля 24 месеца. Изследвания в различни страни показват, че понижаването на възрастта за отелване влияе положително на производителността през първия и втория период на лактация, както и на продължителността на живота. Освен това се намаляват разходите за отглеждане.

  1. Тегло след отелване > 580 кг; Това означава тегло > 380 кг (обхват на гърдите около 170 см) около момента на първото осеменяване.

Освен добър индикатор за моментното състояние, теглото след първото отелване също така влияе на продуктивността по-късно. Хармоничното развитие на теглото е от съществено значение, затова се препоръчва растежът да се следи чрез измерване на обхвата на гърдите или претегляне на младите животни.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here