Директни плащания – 2021 г

0

Европейската комисия издаде свои Регламент (ЕС) от 11 Юни 2021 г. за определяне на процента на корекция на директните плащания съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета за календарната 2021 година.

Степента на приспособяване се прилага всяка година за субсидиите за директни плащания за създаване на резерв при земеделска криза. Сумите за директните плащания, които се отпускат на земеделските стопани по схеми за подпомагане и надвишават 2 000 EUR за заявление за помощ, подадено за календарната 2021 г., се намаляват с процент на корекция от 1,658907%,

„Резервът за кризисни ситуации в селскостопанския сектор, включен в проектобюджета на Комисията за 2022 г., е 497,3 милиона евро по текущи цени.

 За покриване на тази сума механизмът за финансова дисциплина следва да се прилага за директни плащания по схемите..
Корекция се прилага за Хърватия от 1 януари 2022 г. Следователно степента на корекция, установена с настоящия регламент, не следва да се прилага за плащания на земеделски производители в тази държава-членка.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here