Пет клонирани телета са факт

0

Технологията за клониране на говеда е създадена от компанията Artembryogen. Това развитие се основава на алгоритъма на генетичния “лифт”. Иновационният метод на компанията може да се нарече истински научен пробив, тъй като гарантира 100% потомство на определен пол и необходимата генетика, което не може да бъде постигнато с традиционен подход към изкуственото осеменяване.

Пет здрави телета клонинги са родени на индустриална площадка в Башкортостан. Създаването на ценен добитък от високопродуктивни животни е първият етап в индустриалното производство на клонове на говеда, използвайки генетичната технология “лифт”. Във втория етап телетата ще станат ядрото за репликация на потомството.

Компанията е разработила уникално оборудване, включително плосък многогазов инкубатор със система за видеозапис за морфокинетиката на развитието на ембриони, газова смесителна станция за подаване на газова смес с определен състав. Вместо класическата технология на трансфер на соматично ядро ​​се използва методът на електрофузия на яйцеклетка със соматична клетка.

Разработката е извършена в продължение на пет години. Екипът включва специалисти в областта на ембриологията, генетиката, клетъчните технологии, биофизиката, инженерството, инструментариума.  Сложната технология, разработена от служителите на компанията Artembryogen, осигурява промишленото производство на клониращи ембриони и дава възможност за получаване на животни с предварително определени генетични характеристики за науката, здравеопазването и селското стопанство.

В селското стопанство технологията ще направи възможно създаването на популация от най-продуктивните и генетично ценни животни с даден пол, давайки най-голямо количество мляко или месо, устойчиви на инфекции и неблагоприятни фактори на околната среда. Технологията ще увеличи ефективността, както и ще помогне да се премахне зависимостта от доставките на генетичен материал от чужбина.

Друго постижение на руските учени е производството на здрави клонирани телета за по-нататъшното им използване в развъдната дейност. В бъдеще тези технологии ще допринесат за увеличаване на броя на високо ценни и високопродуктивни животни, а също така ще позволят да се контролира развъдният процес и да се ускори значително.
Сложната технология на компанията дава възможност за прилагане на индустриално клониране на високо ниво: с 52% бременност, 32% резултат при раждането от общия брой трансплантирани ембриони и 100% безопасност на живота и здравето на телетата при отелване с последващо кърмене . Както местни, така и чуждестранни фермери и земеделски стопанства ще могат да купуват високопродуктивни генотипизирани животни за производство и разплод.

(Източник: Иновационен център „Сколково“ ).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here