Развъдна стойност по време на доене

Все по-голям става списъкът от признаците при линейната оценка и развъдните стойности при кравите. В развъдната асоциация на Швейцарското кафяво говедо от 2018 г започна събирането на данни за темперамента по време на доене през първата лактация, чрез проучвания на животновъди. 

Поведението при доене или темперамента на доене, сега е една от стандартните характеристики при оценката на развъдната стойност. Brown Swiss вече събира данни за тази характеристика в Италия, Германия, Австрия и Франция. Веднага щом има достатъчно данни в тези страни, там трябва да се изчислят и развъдните стойности на темперамента по време на доене.

От асоциацията казват: с нарастването на популациите на животни и разпространението на автоматичните системи за доене, „безпроблемната крава“ ще придобие значение в бъдеще. Тази крава се характеризира не само с висока производителност, но и с положителни фитнес качества, общително поведение и добра адаптивност.

Характеристиката по този признак се прави на първа лактация на животното. Това го прави собственика по време на доенето. Той може да посочи по скала от едно до четири дали кравата е много нервна (1), нервна (2), спокойна (3) или много спокойна (4) по време на доене.

Понастоящем информация за тази характеристика има за почти 75 000 животни.  80% от кравите показват спокойно или много спокойно поведение при доене. В малко под 7% от случаите се посочва, че кравата е много нервна или бие по време на доене.

За по-голяма простота ще се говори само за темперамент и досега употребяваното темперамент по време на доене или поведение на доене ще отпадне. Съответната развъдна стойност също ще се нарича темперамент (tem). В допълнение към модела за оценката се взема в предвид – оценка на доенето в шестмесечен период, възрастта на отелването, системата за отглеждане и етапът на лактация.  Изчислената наследственост е 13%. Развъдната стойност се публикува по същия начин, както при много други развъдни стойности.

Средната стойност е 100 и съответства на основната популация. Високите развъдни стойности показват по-спокойно поведение.
Засега има само развъдна стойност за конвенционалните бици. Целта е да се публикува тази развъдна стойност и за геномните бици.
.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here