SOFT-AGRO.COM: Минерални норми за крави и юници. Минерални фуражи

Продължаваме да публикуваме материали свързани с проблеми по отглеждането на кравите и ремонтните юници за мляко.
Голям проблем в големите млечни ферми, допринасящ няколко десетки процента да се повишат разходите за тяхното отглеждане, лечение и хранене.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със
SOFT-AGRO.COM, който продължаваме с материала:

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МИНЕРАЛНИ ФУРАЖИ ПРИ ХРАНЕНЕ НА КРАВИ

Ежедневното даване на минерални фуражи служи за пряко допълване на основната диета с макро, микроелементи и витамини. Несъответствието на минералния състав на основните и концентрирани фуражи (особено в тревата и силажа от него), различни по стойност показатели на хранителната стойност на основните фуражи, както и въвеждането на различни количества отделни фуражи, като зърнени култури, соево брашно, брашно от рапица и др. като балансиращ или продуктивен фураж, изискват точно изчисляване на необходимото количество минерален фураж.

За точно изчисляване на дажбата е наложително да се вземе предвид съдържанието на минерали в грубите и сочни фуражи на определена ферма. Само редовните данни от анализ на собствените фуражи, могат да гарантират, че животните получават необходимото количество минерали.

Ако няма данни за анализ на фуражите, гарантирана добавка от около 6 g калций, 4 g фосфор, 5 g натрий и 2 g магнезий на крава на ден е подходяща при изчисляване на дажбата въз основа на таблични данни

Тази гарантирана премия е половината от стандартното отклонение и трябва да се вземе предвид при хранене с минерални фуражи.

Ако поради специални регионални условия нуждата на животното от калций и / или фосфор е напълно покрита от основния фураж, тогава предлагането на минерални фуражи може да бъде съответно намалено. В този случай при избора на подходящ минерален фураж е необходимо да се обърне внимание на факта, че нуждите на животните от микроелементи и витамини са напълно задоволени.

Наред с класическите минерални фуражи, които осигуряват на животните необходимото количество минерали и витамини, високопродуктивните крави се нуждаят от специални минерални фуражи със специални хранителни и физиологични свойства. Това са добавки, които съдържат специални активни вещества (например натриев бикарбонат, пропионат, аминокиселини, пробиотици).

Необходимостта от макро- и микроелементи на глава на ден
1)  Препоръки за нуждите от микроелементи на кг сухо вещество:

50 mg (100 mg за телета) Fe, 0,1 mg Mo,
50 mg Zn, 0,25 mg J,
50 mg Mn, 0,1 mg Co,
10 mg Cu, 0,25 mg Se

ИЗИСКВАНЕТО НА КРАВИТЕ ЗА МИНЕРАЛИ

Необходимостта от макро- и микроелементи на глава на ден

1)  ако изчисляването на дажбата се извършва въз основа на таблични данни за хранителната стойност на фуража, препоръчително е да се увеличат нормите за гарантирана добавка на глава на ден от:

6 g Ca, 5 g Na
4 g P, 2 g Mg

2)  Препоръки за нуждите от микроелементи на кг сухо вещество:

50 mg Fe, 0,1 mg Mo,
50 mg Zn, 0,25-0,50 mg J,
50 mg Mn, 0,1 mg Co,
10 mg Cu, 0,25 mg Se


3)
  алтернативен вариант: нуждата от кобалт може да бъде задоволена чрез въвеждане на витамин В 12 :
400 mcg на глава на ден – за да се осигури живот (650 kg LM) и 6 mcg на kg мляко.

Източник на информация: Брошура „Минерални фуражи при хранене на животни“ Съставител: Германска асоциация за хранене на животните. Превел:Елена Бабенко

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here