Животновъдството дава хляб на много семеиства. Над 100 000 души работят в този отрасъл. Отглеждат се в страната половин милион говеда, милион и шестотин хиляди овце и кози, над 16 000 биволи, прасета, коне, магарета и др.
Всяко едно от тези животни, може да бъде опасно за своя стопанин при определени условия. Така че, любовта свършва със сгазването от кравата и бутането от коча.
В тази връзка сме публикували доста статии, все пак живота на хората е по-ценен от този на животните.

Внимание – домашните животни могат и да са опасни

Внимание – домашните животни могат и да са опасни

Едни от най опасните животни са мъжките разплодници от вида говеда и биволи

Тъй като много ферми вече са в точката на размножителния сезон, когато бикът е въведен в стадото,  време отново да започнем да мислим за безопасността.

През последните десет години в много държави процентът на смъртните случаи във фермите за отглеждане на животни е около 19%, а 1/5  от тях се дължат на биците.

Скоро  отелените крави и бикове могат да бъдат едни от най-опасните животни във фермата.

Има много случаи на нараняване на хора при маркиране и на телето. Обикновено не се вземат мерки майката да бъде изолирана. Не случайно американските фермери маркират на пасището, но те са в клетка, а телето на открито.
Биците от по-леките породи – за нас от Българското родопско говедо, обикновено след като навършат четири години, стават злонрави. Това е предупреждение за стопанина, че животното трябва да се извади от стадото.
Кравите с телета на пасището също са опасни. Особено ако някой от туристите води куче. Тогава нещата стават непредсказуеми. Това са и големите спорове в Швейцария между туристи и говедовъди.

 По-добре стоите по-надалече от мъжките разплодници.

Важно е бикът да е запознат с хората, но въпреки това  трябва да се спазва безопасно разстояние.

С напредване на възрастта на фермера, това носи опит, но в много случаи има и намалена подвижност, така че се препоръчва наличието на план за бягство.

Биците трябва да се връзват на възраст от 10 месеца, като при паша се прикачва верига. Трябва да има политика на нулева толерантност към всеки бик, проявяващ признаци на агресия.

Темпераментът на бика се променя, когато завърши растежа си. От игрива агресия когато е на  една година до отбранителна, териториална агресия на две или три години.

Рискът от нападение на бик е най-голям през летните месеци, когато настъпва размножителен сезон при животните на паша.

Помислете за използване на превозно средство, когато пасете животните – обръщането и бягането от бика, само ги кани да ви гонят. Те обикновено ще бъдат по-бързи ..

На никой бик не може да се вярва и всеки бик ще бъде непредсказуем в даден момент – това се отнася дори за млади и привидно тихи  бици .

govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here