Топлинен стрес – какво да правим

Публикувахме доста статии във връзка с отглеждането на животните при високи температури.

Напук на това, времето ни отговаря с безразборни дъждове и наводнения. Последните прогнози обаче предсказват „твърди” температури от 30 градуса. Много пъти сме писали, че топлинния проблем при животните идва след 25 градуса. Ще ви запознаем с инструкциите, които получават ирландските фермери при топло време. Между другото в тази държава времето  в момента е доста горещичко и фермерите дори се молят за дъжд – има райони, където три седмици вече не е паднало и капка и е променен дори стериотипа при които се живее в тази държава.

Govedovad.com

Животните за угояване са изложени на най-голям риск от топлинен стрес, тъй като имат най-малък  белодробен капацитет  поради по-голямото живо тегло.  Животните, които са много млади и много стари също са изложени на повишен риск. Те нямат физиологични резерви, за да издържат продължителни периоди на топлина.

Уверете се, че животните имат  непрекъснат достъп до изобилие от чиста вода, тъй като приемането на вода значително се увеличава при горещо време. Проверете източниците  за водоснабдяване и се уверете, че разполагате с достатъчно водно налягане и дебит за да поддържате пълни поилки по време на пиковата консумация на вода.

При повече от 30 ° C млечните крави ще пият повече от 110 литра вода на ден и 14 литра на минута, когато са на поилката. Така че достатъчното място на поилката и дебитът на водния поток са от съществено значение  да се гарантира  необходимото количество вода  на животното.

Увеличете фуражите и въведете буферно хранене на млечните крави, за да подържате  произвежданото от тях  мляко, тъй като темповете на растеж на тревата спадат рязко поради дефицит на влага.

  1. Адаптиране на часовете за хранене

Преместете времето за хранене на животните през късния следобед или вечерта, за да позволите ферментацията на фуража да се осъществи по време на по-ниските нощни температури. По-ниските температури увеличават капацитета на белите дробове. Нормалните храносмилателни процеси също създават топлина при говедата. Тази топлина на тялото достига максима няколко часа след консумирането на фуража. При хранене на едър рогат добитък, сутрин в дните на високи температури, ще имаме  пикова температура на околната среда с пиковата телесна температура от храносмилането.

Промяната на времето на зареждането с фуражи, може да избегне някаква потенциална допълнителна топлина от храносмилането. Ако животните се хранят веднъж  дневно, помислете за преместване на храненето  следобед. Ако се хранят няколко пъти дневно, помислете за хранене с малки количества фураж сутрин и по-голяма част от дажбата късно следобед. Предполагаме, че нашите читатели знаят, че животните в Ирландия се отглеждат най-вече на пасища.

  1. Понижете количеството на фуражите

Намалете  количеството на фураж,  няколко дни след топлинния стрес.

„Ефектите” от топлинния стрес могат да  се намалят, защото приемането на по-големи количества фураж, водят до  бързо  увеличаването на метаболитната  топлина и това вероятно ще предизвика проблеми, въпреки че индексът на топлинната енергия на околната среда е спаднал, под типичния праг на топлинния стрес.  Осигурете сянка, ако е възможно, тъй като слънчевата топлина също  допринася за повишаване на телесната температура при говеда и овце.

  1. План за ранна обработка на животните

Ако товарите животни или извършвате мероприятия от рода на маркиране, ваксиниране, теглене, подрязване на копита и др. го правете за възможното най-кратко работно време, използвайте  рампи и прокари  за предвижване на животните. Също така и станоци за бърза манипулация. Започнете  работа  рано сутринта.  Не работете вечер след ден на топлинен стрес, тъй като животните се нуждаят от  възстановяване.

  1. Обърнете Специално Внимание На Свинете

Производителите на прасета трябва да проверяват ежедневно дали всички вентилационни инсталации функционират правилно. Също така, прасетата трябва да имат достъп до питейна вода с добро качество по всяко време, така че, дебитът във всички нипели трябва редовно да се проверява. Задръжте броя  на отглежданите животни до минимума и планирайте напред.
Консумацията на фуражи за свине и домашни птици ще бъде много по-ниска при висока температура, а темповете на растеж ще намалеят и производителите ще трябва да планират и това.

Препоръките на Govedovad.com: при положение, че при прилагане на дадените ви съвети няма ефект при животните, ние ви препоръчваме да приложите, показаната „технология” на снимката.
Има ефект.
Повярвайте.
Опитайте и вие.

Govedovad.com

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here