Кравите ще победят и германците

0

Тази година не започна добре за немските говедовъди. Ясно вече се разбира, че говедовъдството е най-трудния животновъден отрасъл – като отглеждане и хранене на животните. Сега „примката“ се затегна още повече с новите изисквания за хуманно отношение, въглеродните емисии, изкуствените храни, натиска на защитници на животни, еколози и още една дузина подобни организации.
На първо място обаче трябва да се постави целодневната и целогодишна ангажираност на фермера. Не всеки може да издържи на този ритъм на работа. По-лека лека, семейните традиции взеха да отиват на заден план и фермерите да търсят поприще на друго място, за да съществуват като хора.

Статистиката  е безкомпромисна – 1500 млечни ферми са затворени в Германия през първите шест месеца на тази година.

Производството на мляко от ноември 2020 г. до май 2021 г. е спряно в 1500 германски фермери, или 2,6% от общия брой. Общо 55 800 фермери участват в отглеждането на млечни крави в Германия. Броят на млечните стада в Германия е намалял с 0,8% за същия период. През ноември 2020 г. в Германия е имало 3,9 милиона млечни крави. През май 2021 г. техният брой е вече с 29 900 по-малко..

В началото  май 2021 г. в Германия се отглеждат общо 11,2 милиона крави, което е със 125 600 по-малко в сравнение с ноември 2020 година. Общото намаляване на броя на кравите е 1,1% от ноември 2020 г. до май 2021 г.

Въпреки това Германия не е загубила лидерството си в млечната индустрия в ЕС. Тя осигурява 20% от производството на мляко в целия Европейски съюз. За сравнение: Франция – 16%, Полша – 8%.

Намаление на брой животните и фермите в много страни на ЕС, води обаче до  ръстът на производството на мляко през шестмесечния период от началото на годината с 1,8%.
Най-динамичният ръст е регистриран в Ирландия (8,3%, или 52 хиляди тона), Италия (4%, или 38 хиляди тона) и Полша (1,9%, или 18 хиляди тона

ИЗТОЧНИК:ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here