Проблемът: Селекцията – кой път да хванем

0

Селекцията в животновъдството проблем ли е.

Вероятно да, защото през последните години сме се закрепили малко под 4000 кг средна млечност от крава и не мърдаме от там. Качествените показатели на получаваната продукция – в случая суровото краве мляко, е с минимални показатели по отношение на мастни вещества (м.в) – малко над 3.6% и протеин под 3.3%. Подобни ще са и резултатите за месодайното направление, ако имаме такива.

Работят десетина Развъдни организации, които контролират стотина хиляди крави за мляко, месо, комбиниран тип, автохтонни и изчезващи. Три от тях селекционират животни от Черношареното говедо- и във всяка от тях до 30 000 бр.

Най-добрият брой крави, с които да се извършва селекция е минимум от 30 до 100 000 крави  в една структурна единица, за да можем да започнем да говорим за формирането на определен развъден индекс.
За да се формира този индекс, са необходими доста неща.
– На първо място, това са много и различни статистически данни за животните.
За да го има това, трябва да има безупречна идентификация на същите. Това е основата на развъдната работа и без нея ще бъде много трудно да продължим напред. Следва връщане назад. Сякаш сме забравили значението на селекционната пирамида. Сега отново се говори за нея и за двата и най-важни пояса – т.н  заводски, племенни стада и възпроизводителната част от популацията.
На практика това са животните, на които основните задачи са производството на разплодни животни и мляко. Не случайно през последните години все повече се говори именно за тези стада да бъде увеличена субсидията.
Или на български казано, стадата от върхът и средната част на селекционната пирамида, да вземат по-голяма субсидия – румънците вече внесоха предложение в тази връзка до тяхното МЗ с искане да се диференцират стадата по продуктивност и съответно диференцира и ставката за едно животно – даваш повече мляко и произвеждаш женско или мъжко теле за разплод, получаваш повече пари.

 – Следва  формирането на инфраструктура.
Това са геномни лаборатории и лаборатории за производство на сексиране сперма, трансфер на ембриони. Изоставането е голямо и трудно всичко това да стане бързо, но трябва да се почне – лошо оборудване на СИО. Невъзможност за извършване геномната оценка у нас. Въвеждането на Развъдните индекси и генотипирането по отношение на майките трябва просто да стане веднага.  Такива инструменти  позволяват да се решат няколко проблема наведнъж.
На първо място, те  позволяват да се изключат бикове от стадото, които имат предразположение към определени заболявания. Според статистиката – до 12% от животните в едно стадо може да бъдат податливи на генетични заболявания, а размножителният индекс  позволява да се идентифицира такъв добитък в началния етап.
Освен това до 40% от кравите имат отрицателни стойности. Геномната оценка, класирането на стадото, генотипирането на развъдната стойност веднага при раждането, може да реши този проблем. Тази работа е изключително ефективна в икономиката на производството на мляко. Съвременните развъдни индекси традиционно включват голям брой показатели, в някои случаи те могат да комбинират до 70 параметъра. В допълнение към традиционните, като мазнини, протеини, соматика, показатели за продуктивността, дълголетието на животното, плодовитостта на дъщерите, редица параметри насочени към получаване на голям обем висококачествено мляко, както и качеството и живота на животното, започва да играе много важна роля.

За да се заинтересоват фермерите и нещата се сложат по-бързо в ред, ирландските фермери са включени в програма за получаване помощ от 140 евро годишно, като в рамките на тях те трябва да водят статистика, да извършат генетичен анализ, да контролират определени признаци и още доста неща.

Днес генетиката е ключов фактор за гарантиране на производствената ефективност във фермите и гарант за продоволствената сигурност. Този механизъм доказа своята ефективност във водещите страни в производството на мляко.

Ако мислите, че това сме написали ние, просто много се лъжете – това е част от изказването на един от най-добрите експерти по говедовъдство – г-н Белов от Русия по време на пленарната сесия „Развъждане. Генетика. Бъдещето на животновъдството“ на 2-рото общо руско състезание на животновъди, отглеждащи млечни и месодайни говеда, което се проведе на 8 юни в Казан.

„Развъждане. Генетика. Бъдещето на животновъдството“ Белов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here