Отглеждането на телета не е проста работа

2

Ако има трудна и скъпа операция в производството на мляко, това е производството на юници. Възвращаемостта на инвестициите не е гарантирана, простите грешки могат да доведат до смърт, и затова говедовъдите трябва да обръщат им максимално внимание, да се запознаят подробно с „подводните” камъни, които могат да обърнат „кораба”.

Какви напътствия дават четирима бразилски специалисти по отношение отглеждането на телетата за разплод.

Проф.Гомес: Основното предизвикателство при отглеждането на телета, е да ги запазим живи, поради тяхната нестабилност по отношение на микроорганизми, причиняващи заболявания, особено диария, респираторни заболявания и паразитни такива. Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени с адекватни методи за управление, хранене и хигиена, които гарантират комфорт, благополучие, условия за растеж и ниски нива на заболявания. Тези мерки, приложени заедно, гарантират бъдещото представяне на животните, което се изразява в добра репродуктивност и увеличено производство на мляко. “

Проф.Биттар: “Отглеждането на телета, като цяло е голямо предизвикателство. И тъй като животните са доста податливи на болести, доброто хранене и увеличаване на теглото ще определят бъдещата им производителност.
Но ако искаме да изберем най-голямото предизвикателство от всички, щях да избера периода на коластрата.
Това е и една от най-тънките нишки, водеща до добри юници. Не спазвайки правилата по време на коластрения период , това води до висок процент на заболеваемост и смъртност, носейки големи икономически загуби на фермата.
В допълнение, задължително трябва има много добро  обучение на служителите, за да спазват  осигуряването  коластра в точното време, при адекватно качество и обем. От коластрения период започва всичко добро за телето и всичко лошо.

Проф.Лопес: “Най-голямото предизвикателство, по отношение на отбитите телета, със сигурност са паразитите. Една от основните причини за смъртността на този етап. За да се сведе до минимум този проблем, стопаните трябва да бъдат много бдителни.  Въпреки това, в някои случаи, особено в големи ферми, е важно да се направи  превантивно и рутинно измерване на ректалната температура или анализ на клетъчния обем, за да се предприеме  лечение възможно най-рано в случай на тежка инфекция. 

Д-р.Магалхаес.:“Най-голямото предизвикателство за производителите при отглеждането на телета е липсата на обучение на служителите, ангажирани в този сектор. Трябва да погледнем по-отблизо тези животни и да направим процесите по-малко автоматични, защото телетата освен, че се нуждаят от повече от мляко, вода и фураж … те се нуждаят и от внимание! Така че, имайки професионалист, който има добри отношения с животните, е от съществено значение! За целта е необходимо да се повиши информираността на производителите и служителите за значението на тази фаза и да разберат, че в телчарника се започва производственият потенциал на млекодаващата крава.. Така че, моята ориентация e постоянното обучение на екипа, следвайки новите изследвания и нововъзникващи технологии. Дайте знанието на всички, които работят при отглеждането  на телетата. Това  е най-сигурният начин за подобряване на управлението при отглеждането на младите животни  и осигуряване на по-високи резултати в бъдещото производство. 

Свързани статии: –    Отглеждане на телета

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Работих за един колега ветеринар в Испания, който започна да строи ферма за производство и продажба на ембриони. Купи стара сравеферма и скъпи машини. Но спонсорът му се отказа (тъкмо кризата се усилваше – 2009та г.) и той прекрати всичко. Някой в България продава ли сертифицирани ембриони от крави?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here