Големи разходи и никакви доходи за говедовъдите

0

У нас, като няма кой да го направи, Европейския съвет за мляко го направи –

става дума за анализ на икономическата ситуацията през последната година в нашите говедовъдни ферми.

Последното проучване на разходите за производство на мляко показва  солидни разходи и никакви доходи за фермерите в ЕС

Кратък и високо информативен документ е предоставен на европейските производители на мляко днес. Този документ е най-новото проучване на тема

Каква е цената при производство на мляко”? 

Съветът представя ситуацията с млечните ферми в ЕС под формата на ясни и надеждни цифри.
В допълнение към разходите за производство на мляко сега са включени осем страни, а не както досега шест.

През 2019 г. средните разходи за кг. мляко са 45,35 цента/кг при средни изкупни цени на млякото в ЕС от 34,52 цента/кг.
Вижда се, че има значителен недостиг на приходи.

„Това ясно показва проблематичен дисбаланс в целия ЕС“, – обяснява Сиета ван Кеймпема, председател на Европейския съвет за мляко (EMB) от Нидерландия.
Новите изследвани държави са: Северна Ирландия и Литва, страни, които са в противоположните краища на спектъра на разходите. 

Със своята уникална производствена система Ирландия с 34,21 цента/кг имаше най-ниските производствени разходи през 2019 г.

 Тенденцията на недостиг на разходи обаче се вижда и тук, тъй като разходите са се увеличили значително през периода, включен в проучването, но цените не са се променили съответно. В резултат на това разходите не бяха покрити през три от петте години, включени в проучването, дори в тази страна с изключително благоприятни условия за производство на мляко.

Литва със своята диференцирана структура на фермите и много малки ферми лесно оглавява списъка с най-високи производствени разходи (58,63 цента/кг). Заедно с изключително ниска цена на млякото от 28,79 цента/кг,

Когато разглеждаме всички държави заедно, интересно е да се види, че производствените разходи варират в широки граници между около 34 цента/кг и 59 цента/кг.
Но що се отнася до цените, разликата намалява значително от почти 29 цента/кг до малко над 34 цента/кг.

Критична ситуация с доходите

Поглед към две големи страни производителки на мляко – Холандия и Дания – показва, че след като бъдат приспаднати разходите, мениджърите в семейните ферми  остават без абсолютно нищо в ръцете си и следователно без доходи.

„Трябва да имаме в предвид, че говорим за Холандия и Дания – страни с много модерни ферми, които продължават да развиват нови технически разработки. Но въпреки това на управляващите млечни ферми не им остава нито една стотинка в ръка “, – казва Сиета ван Кеймпема, посочвайки тази много трудна ситуация. Доходите са на много критично ниво и в други страни. Само Ирландия успява да достигне някъде близо до това, което е изчислено като подходящ доход. 

Д-р Карин Юргенс, авторът на изследването, обобщава следното:
– „Млечните ферми не просто пропускат доходите, необходими за стабилни и устойчиви в бъдеще операции. Те дори не правят достатъчно за подходящ доход или дори за адекватен живот. ” На потенциалната критика, че стойностите на доходите са твърде високи, тя отговаря на обратното: „Променливата на дохода в изследването отчита нивото на обучение и квалификация и обективно се основава на приложими колективни трудови договори в селското стопанство или два пъти националната минимална работна заплата в страната” .

Вицепрезидентът на EMB и биопроизводител на млечни продукти в Дания, добавя: „Как може да бъде приемливо някой да не печели нищо или почти нищо? Ние сме добре обучена работна сила с дългогодишен опит и работим усилено всеки ден. Това включва уикендите и празниците. Особено по време на пандемията фермерите не оставиха камъни на камък, за да гарантират, че никога няма да има проблем с хранителните запаси”.

Както обяснява френският млекопроизводител и член на Изпълнителния комитет на EMB Борис Гондуен, брошурата предлага добра основа за уверена кампания и напредък към подходящи цени:
– „Много се радвам, че имам тази нова брошура с много ясна структура в ръка, особено защото е инструмент, който се основава на надеждни, обосновани данни. Това ми позволява като млекопроизводител да разбирам изчерпателно развитието на разходите. И не само в моята страна. ” Той има препоръка за всички млекопроизводители: „Вземете това доказателство за производствените разходи със себе си на всяка среща с мандри, търговци на дребно и политици и го използвайте, за да поискате справедливи цени!

Президентът на EMB ван Кеймпема също добавя: „Следващото поколение, бъдещето на производството на храни, също би искало да произвежда мляко. Нека използваме това изследване и за пореден път направим това жизнеспособно за тях! “

За автора д-р Юргенс тези цифри също дават важни прозрения за успешното прилагане на настоящите екологични политики като Зелената сделка:
– „Фермите ще могат да допринесат за изпълнението на целите за опазване на околната среда, климата и хуманното отношение към животните, които предполагат по-големи разходи има трайни подобрения в икономическото им положение.

Резюме на ключови цифри:

През 2019 г. разходите за производство на мляко, включително подходящо възнаграждение, бяха по-високи от платените цени на млякото във всички осем държави и средно в ЕС – и това е без никакво отчитане на средните нетни инвестиции.
Разходите бяха между 34,21 цента / кг в Ирландия и 58,63 цента / кг в Литва, като 45,35 цента / кг са средни за ЕС. Това предполага недостиг на разходи от 9% (Ирландия) до 51% (Литва) и 24% в целия ЕС.

От прочетеното възниква въпросът.
Защо у нас не се направи група, която да прави именно подобни изследвания. В момента не ни трябват фундаментални изследвания, с които се занимава основно науката.
Трябва ни достоверна себестойност на продукцията и съответната цена.
И от тук да тръгне всичко – защитни мерки или ограничения.

източник: EMB

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here