Европейски съвет за мляко (EMB)

0

Днес няма да ви представим един фермер, а цели 100 000.
Това е Европейския съвет за мляко/ EMB/, но може да го срещнете и като Европейски млечен борд.

На практика това е единствената широкомащабна организация на говедовъдите в Европа. Тя обединява фермерите от сектор мляко. Хората са преценили, че Копа-Коджека е много силна организация, но е широко спектърна и затова са направили организация, която да защитава интересите на своите членове – това са производителите на краве мляко.
За съжаление на всички, говедовъдните организации на България не са членове на ЕМБ.

Коя е ЕМБ

Европейският съвет за мляко лобира за производителите на мляко в Европа. Съветът има членове в 16 европейски държави и си сътрудничи с организации в много други държави.
EMB представлява около 100 000 производители на мляко.

”Ние се застъпваме за перспективно, устойчиво производство на мляко във всеки регион на Европа, което дава възможност на фермерите да печелят достойно от своя труд. Основната предпоставка за това е цената на млякото, която покрива средните разходи за производство на мляко.

    • Осигуряване на цени, покриващи разходите;
    • Осигуряване на устойчиво производство на мляко в цяла Европа
    • Гъвкаво приспособяване на обема мляко към търсенето

Пазарът на мляко засяга всички.
Пазарът на мляко има средносрочно и дългосрочно въздействие върху снабдяването на потребителите с пресни и здравословни млечни продукти.
Фермерите, които излизат от производство, също „помагат” за по-висок брой безработни, по-малко създаване на стойност в селските райони и промяна на пейзажа.

Има изходи от настоящата криза, която поставя пазара на млечни продукти в задушаване. Производителите на мляко – представлявани от Европейския съвет за мляко – и политиците на национално и европейско ниво трябва да си сътрудничат, за да приложат успешно тези решения.

Програмата за пазарна отговорност (MRP) е инструмент, който противодейства на настъпващите пазарни кризи в млечния сектор.

На последното събрание на ЕМВ за президент на съвета бе избрана говедовъдката от Нидерландия ван Кеймпема.

Цените за покриване на разходите и стабилният доход за фермерите трябва да се превърнат в истински приоритет за създателите на политики в ЕС в рамките на техните екологични стратегии.
На икономическата и социалната устойчивост трябва да се придава същата степен на важност като екологичната устойчивост.
Това означава, че трябва да създадем рамка, при която разходите за климата и екологичните изисквания се покриват от цената, а не просто да се прехвърлят на производителите.

Агитацията е в нейната кръв. Вече петнадесет години Сиета ван Кеймпема от Nes (H) ръководи холандския борд на млекопреработвателите, организация на млекопроизводителите, която иска да наложи по-висока цена на млякото от правителствата и млечните организации.
Преди десет години тя участва в големите кампании срещу мандрите. Фермерите спряха доставките и изсипаха млякото на земите си. Блокирани бяха и мандрите.

Говедовъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here