Какво е състоянието на големите и малките фермери

0

Макар и още да не сме готови за по-сериозно уедряване на фермите, трябва да гледаме тези, които са минали по нашия път и да правим същото. Няма защо да се блъскаме и губим енергия да откриваме топлата вода или да доказваме, че морето не е до колене. Някой ще кажат, ама нали носещ е дребния и среден бизнес. Така беше и така го пише по учебниците. Но я вижте в „педигрето” на политиците, които ни агитират за това и ще видите, че самите политици нямат нищо с малкия бизнес. Те дори вече са надскочили едрия бизнес..

Дания е една от водещите страни в света по средно производство на мляко от крава – 9851 кг за 2019 г, при контролираните крави средната млечност е над 11000 кг – най-високата в Европа.
За да се случи това, освен генетиката се изисква добра организация на производството – от средния брой отглеждани крави, до печалбата.

Как и дали това ще се случи и при нас, засега е пълна загадка.

Какво се случва през последните години в Дания.
Структурната промяна в млекопроизводството в Дания отбеляза допълнителен напредък през последната година. Броят на фермите отново е намалял, докато средният размер е нараснал до нов връх. Според проучвания на Датската млечна асоциация през 2020 г. във фермите средно са се отглеждали 210 крави. Това е с единадесет животни повече, отколкото при последната инвентаризация през 2019 г.

За десетилетие средният брой на броят на кравите във ферма, се е увеличил със 75 бр.

Че това е пътя за Датското говедовъдство показват и резултатите от млекодобива. За първи път общо полученото мляко е над 2,0 милиона кг. С общо количество 2,106 милиона кг резултатът от предходната година е надвишен с 123 000 кг. 

Докато обемът на доставките продължаваше да се увеличава, все повече и повече млекопроизводители затвориха оборите си завинаги.

Както показва докладът на млечната асоциация, броят на производителите на мляко е спаднал между 2010 и 2020 г. от 4258 на 2691 ферми. 

Структурната промяна беше особено изразена сред малките производители до максимално количество от 250 000 кг годишна доставка. Броят им се е свил с две трети до само 152 компании през разглеждания период. 

От друга страна, имаше по-нататъшен растеж сред големите ферми, които доставят повече от 5000т мляко годишно.
Тук броят е увеличен от 20 на 184 компании между 2010 и 2020.

Източник: ДМА-Дания

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here