Международен ден на кооперациите

0

Говедовъд.ком: На 3 юли, всяка година се празнува Международният ден на кооперацията.
Този ден се отбелязва ежегодно, за да се обърне внимание на значението на кооперациите. У нас кооперативното движение е минало и но и бъдеще. За настояще не може да се говори – все още. Сформираните няколко десетки организации на производители и кооперации все още не могат да убедят производителите, че това е бъдещето.
С думи прости, все още чакаме резултатите от работата на тези кооперации. Разбира се, че това ще се случи и у нас, но трябва време.

Въпросът е, да не стане така, докато кооперациите ни станат работещи да излезе нова „мода” в производството.

Какво отчитат по отношение на кооперативното движение в Нидерландия.

Там има и работят около 3300 активни кооперации с общо над 25 милиона членове регистрирани в търговските камари в Холандия. 

Заедно, тези кооперации представляват 18 % от брутния вътрешен продукт и осигуряват заетост за над 150 000 души. Селскостопанството в класацията на 100-те топ кооперации заема водеща роля. 38 от кооперациите се занимават със земеделие и градинарство. Това прави селскостопанския и хранителния сектор най-важният сектор в кооперативния свят. От 2016 г. броят на кооперациите в селскостопанския сектор е нараснал с 23%.

Coöperatie Koninklijke CRV е земеделската кооперация с най-голям брой членове в Нидерландия.. По приходи кооперацията заема 54 място в страната и в нея членуват 23 000 животновъдите. Интересното е, че това са фермери от Нидерландия и Франция.

CRV е иновативна международна организация за подобряване на говедата, чиито акционери са кооперативните CRV   с членове в Холандия и Фландрия.

Като кооперативна организация за подобряване на животновъдството, CRV се фокусира върху добитъка на животновъдите. В крайна сметка именно добитъкът е ключът към добрия бизнес, доход и удовлетворението от работата. CRV предоставя най-добрите генетични и интелигентни информационни продукти, които помагат на животновъдите да поддържат здраво и ефективно стадо.

Кооперацията разработва продукти и услуги, които добавят стойност в тези области за професионални млекопроизводители и говедовъди.:

Какви са те:

    • Развъдни продукти: състоящи се от сперма и ембриони от развъждане на технически висококачествени крави и бикове. CRV има разширени развъдни програми с международен обхват за това.
    • Информационни продукти : CRV събира данни за животновъдни ферми за произход , производство на мляко , плодовитост , здраве и управление на минералите. Тези данни се преобразуват в полезна информация за управление, която животновъдите използват за своите бизнес операции.
    • Услуги: CRV предоставя услуги около кравата, като  изкуствено осеменяване , съвети за разплод , трансфер на ембриони , вземане на проби за регистрация на производството на мляко и т.н.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here