Внимание – ШАП

На 2 юли 2021 г е обявено първичното огнище на шап при овцете в района на Гомец в Турция, което е много близо до Лесбос.

Припомняме, че на 18 и 19 март 2021 г. чрез системата ADNS на Европейската комисия бяха съобщени още две първични огнища на шап в регионите на Измир и Айдин в Турция, за които ви информирахме.

Шап е една от най-важните болести по животните с огромни финансови загуби. Той заразява говеда, овце, кози, прасета, както и всички диви преживни животни и глигани. Не се предава на хората

Според съответната информация от Департамента по инфекциозни и паразитни болести на Министерството на здравеопазването, поради близостта на огнището и с цел предотвратяване навлизането на болестта в страната и предотвратяване на ново огнище, се обръща внимание на компетентните ветеринарни органи за вярно прилагане на съответните мерки.

Вирусът се предава на животни:

а) чрез директен контакт/ пряко/ с болни животни или животни-носители (слюнка, изпражнения, урина, мляко и сперма);

б) непряко чрез механични средства (материали, оборудване, машини, превозни средства и лицето, което може да носи вируса в обувките и дрехите си);

в) продукти от животински произход като мляко, месо

г) фураж: вирусът може да се разпространи, ако свинете се хранят със сурови каши или млади животни с необработено мляко

д) аерогенно: аерозолите, съдържащи вируса, могат да го пренасят по въздух на големи разстояния (60 км над сушата и 300 км над морето).

Това е заболяване със сериозни, преки и косвени, икономически последици поради намалената производителност, смъртност, ограниченията за търговия с живи животни и продукти и високите разходи за прилагане на мерки за контрол и изкореняване на болестта, което изисква убиване в заразени ферми.

Гръцките ветеринарни власти веднага пуснаха инструкция до фермерите, какви мерки трябва да се вземат. Макар, че шапа е далеко от нас, не е лошо да се прочете тази инструкция.

Мерки за биологична безопасност във фермите
Собствениците на овце, кози, говеда и свине трябва да увеличат мерките за биологична безопасност във фермите си, за да намалят шансовете за заболяване.

По-конкретно, специално внимание трябва да се обърне на следните точки:

  • Ограждане на съоръжения за предотвратяване на влизане/излизане на животни/ носители.
  • Наличие на дезинфекционна яма за превозни средства на входа-изхода на фермата или съоражението.
  • Редовно почистване и дезинфекция на ферми и оборудване.
  • Избягвайте да влизате в превозни средства и други машини, които са влизали в контакт с други стопанства и пасищата.
  • Почистване и дезинфекция на превозни средства, влизащи и излизащи от помещенията и в допълнение преди и след транспортирането на животни и продукти.
  • Ограничение на хората, които влизат в стопанствата и влизат в контакт с животните и специално внимание на тези, които влизат в контакт с други стопанства.
  • Почистване и дезинфекция на обувките на хора, влизащи и излизащи от фермата.
  • Карантина на новите животни идващи от други селскостопански обекти поне 21 дни.
  • Контрол на произхода на използваните фуражи, машини и оборудване.
  • Премахване на източници на замърсяване и застояла вода, които благоприятстват привличането на насекоми.
  • Дезинсекция и родентицид в помещенията.
  • Екзопаразитен контрол и използване на репеленти срещу насекоми.
  • Не използвайте използвани инструменти, оборудване и предмети от други стопанства.
  • Избягване на доставките на инструменти, оборудване и предмети за фермите от Турция.
  • Не позволявайте на хора, които наскоро са посещавали Турция, и влезли в техните стопанства, да не влизат в контакт с животни.
  • Доставка на животни, продукти и фуражи, в съответствие с разпоредбите на съществуващото национално и общностно законодателство.

Родентицидите са химикали, произвеждани и продавани с цел убиване на гризачи. Докато обикновено се наричат ​​”отрова за плъхове”, родентицидите се използват и за убиване на мишки, катерици, дърворезби, катерици, дикобрази, нутрии, бобри и полевки. Уикипедия (английски)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here