Какво се случва при съседите: Забранено храненето с отпадъчна храна на свинете отглеждани в заден двор

0

Както е казано, щом нещо става в двора на съседа, бъди готов – да дойде рано или късно и в твоят.
За какво става въпрос:
В северната ни съседка, са въведени нови правила за отглеждане на прасета в задния двор.
Ето подробностите.

Правила за отглеждане на свине в домакинствата: те вече не могат да се хранят с остатъци от храна.

Документът предвижда, наред с други неща, че прасетата не трябва да се хранят с остатъци от храна, а на входа на местата където обитават животните трябва да има дезинфектанти за обувки.
Тези стопани, които не се съобразяват с тези мерки, наложени от властите, рискуват глоби до 6000 леи (945 BG лева).

Какви правила трябва да се спазват

От животновъдите ще се изисква да спазват следните минимални изисквания за биосигурност за нетърговски стопанства:

– да не се хранят прасета с остатъци от храна и да се изхвърлят странични животински продукти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007; 1069/2009;

– стопанствата трябва да бъдат изградени по такъв начин, че свинете да се държат в помещения, които не им позволяват да влизат в контакт със свине, отглеждани в други стопанства, с диви прасета или други животни – например: кучета;

– да осигурят помещения за човека, работещ със свинете, за да сменя дрехите и обувките на входа и изхода към / от мястото за отглеждане на свинете;

– да има дезинфектанти за обувки, както на входа, така и на изхода на стопанството и заслона;

– да не влизат в свинефермата за 48 часа, ако стопанинът е участвал в ловни дейности;

– да уведоми официалния ветеринарен лекар / упълномощен ветеринарен лекар относно:

1. всяка промяна в здравето на прасетата,

2. всяко клане за семейна консумация, извършено в стопанството и всяка промяна, открита в кланичните трупове и / или органи в резултат на клането на прасетата за семейна консумация;

3. всяка смъртност при свине, отглеждани в стопанството;

– да не се отглеждат свине майки и / или нерези, използвани за разплод в стопанството – това условие не се отнася за търговски стопанства;

– да не се хранят прасета с фураж от растителен произход за период от поне 30 дни от прибирането им;

– да не използва зеленчукови постелки за период от поне 90 дни след прибиране на реколтата;

– да не разрешава достъпа на чужди лица до мястото където се отглеждат свинете;

Глоби за нарушаване на тези правила са до 6000 леи (9450 лева)

Неспазването от страна на домакинствата, които притежават свине, на предвидените изисквания представлява нарушение и се санкционира с глоба от 2000 леи до 6000 леи – (от 3150 до 9450 лева).

„Има някои основни правила, които всички свиневъди в ЕС спазват и не трябва да има изключения, особено след като сме били засегнати от тази ужасна болест в продължение на 4 години, което е доведе до намаляване на капацитета на румънските свиневъдни ферми за предлагане на свинско месо на румънските пазари от 70% до 30%.

Ако не зададем някои много ясни правила за всички свиневъди, в крайна сметка ще бъдем принудени да внесем цялото свинско месо необходимо за румънския пазар.
Стопаните са длъжни да регистрират животните си в националната база данни.
Прасетата не се предлагат на пазара, без да бъдат индивидуализирани, без ушна марка. Трябва да знаем откъде идва и къде отива едно прасе. Много търговци направиха хаос, като безконтролно изкупиха изключително евтини прасета от места които бяха огнища на разпространение на чума и ги продадоха в други райони, като по този начин разпространяват болестта“,
обяснява президентът на Асоциацията на румънските производители на свинско месо Йоан Ладоши.

източник: kanal3.ro

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here