Лято е. Да осигурим вода на кравите – жизнено важно

Лятото е,  и най-важния компонент при изхранването на животните е ВОДАТА. В тази връзка веднага трябва да проверите животните ви разполагат ли с необходимите количества вода за летния сезон.
Скоро бяхме писали за една ферма, където през август животните извървяваха 4 км до пасището. На обяд нови 4 км да се върнат във фермата да пият вода. След това нови  4 км пак до пасището и след това 4 км до доилната зала. В най-добрия случай 16 км всеки божи ден.
Въпросът към всички  е – с колко ще се увеличи или намали млякото.

Основният компонент на млякото е водата- 87% при кравите, и 81% при овцете. Ето защо, затова осигуряването на адекватно водоснабдяване е от първостепенно значение за увеличаване на добивите и предотвратяването на топлинен стрес при топло време.

В истински, горещ ден  кравите могат да изпият от 60 л  до 110 л вода на ден. Скоростта на пиене е 14 л за минута от коритото. Освен това, трябва коритата за водопой да не са на повече от 250 метра от кравите. Защото и тях ги домарзява, и предпочитат да стоят на едно място, отколкото да търсят вода.

В зависимост  от дебита, трябва да се определи и големината на коритата, и съответно да се осигури необходимите количества вода целодневно. Големите корита  осигуряват повече пространство за пиене, и могат да компенсират отчасти при слаб дебит в пиковото време.

Основното предимство на големите корита е, че те осигуряват по-широк фронт за водопой на животните. Необходимото място за кравата за да пие спокойно вода и колкото и се иска е 45 см по ръба на поилката. Коритата трябва да бъдат разположени така, че кравите да нямат повече от 250 метра ход за да стигнат до тях -разбирай до водата .

Приемайки дневно средно от крава по  80 л вода на ден, от която почти 50%  се консумират в тричасов период,  след вечерното доене, се изисква часов поток от 13  л/крава. Следователно, за стадо от 100 крави, дебитът в този период, трябва да бъде около 1300 л/час или 22 л/минута.
Задължително трябва да си направим проверка за дебита на водата във фермата.

  • Маркирайте нивото на водата в поилката;
  • Залепете топката и изпразнете 25 л.
  • Освободете топката, задръжте я и измервайте времето, което отнема (в минути), за да се запълни отново до нормалното.
  • Разделете 25л с времето, необходимо за зареждане, например ако отнеме минута за зареждане, тогава дебитът е 25л / минута;
  • Ако мярката за скоростта на потока е по-малка от тази, която се изисква за вашето стадо, тогава вашата система за водоснабдяване трябва да бъде подобрена;
  • Проверете дебита и на останалите поилки във фермата.

Водата е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност, без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на  Земята и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни – 97% е солена морска вода, 2,4% се съдържа в ледниците, а 0,6% в реките и езерата.
Твърдото 
агрегатно състояние на водата се нарича лед, а газообразното – водни пари. Химичната ѝ формула е H2O. Поради естествения воден кръговрат водата от океаните и моретата се изпарява, и след това се връща на земята под формата на валежи.
Всъщност, водата е един от най-важните фактори за съществуването на живот на Земята.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here