Топлинният стрес – как да се справим с него

Кравите са чувствителни към температурата на въздуха, температурата на излъчващи топлина обекти, скорост на въздуха и  влажността на околната среда.

 – Температурата на въздуха и температурата на излъчващи топлина обекти пряко влияят върху способността за топлообмен на животното.
– Скоростта на въздуха увеличава отделянето на топлина от повърхността на кравата.
– Влажността на въздуха може да намали топлообменът и да има изтощителни ефекти върху кравата.

Методите за намаляване на топлинния стрес включват вентилация, охлаждане чрез вода и сянка.

Инсталирането на вентилатори и системи за пръскане на вода се приемат като най-доброто решение на проблема с топлинния стрес. Но има и лесни начини за подобряване на вентилацията, като отваряне на странични входове, монтиране на прозорци и решетки и намаляване на растителността около сградите.

Проучване в САЩ предполага, че когато температурата на околната среда достигне 27°C, добавянето на вентилатори и пръскачки на вода в двора намалява температурата на тялото на кравите с 1.7°C. Това увеличава добива на мляко с 0,79 кг / ден в сравнение с крави, отглеждани без вентилатори или пръскачки.

Пръскането с вода в зоната за хранене е доста популярно, но изследванията стигат до извода, че ползите са спорни, освен ако намокрянето не се комбинира с вентилатори за увеличаване на въздушния поток и изпаряването. Трябва да се има предвид, че пръскането с вода в близост до леглата може да ги намокри и в крайна сметка да увеличи риска от мастит.

Пръскането с вода е по-лесно и има по-голяма полза, когато се прави в чакалнята, докато кравите чакат да бъдат издоени. Това е особено важно време, тъй като когато кравите са плътно затворени в нея, температурата на околната среда може бързо да се повиши.

Изолацията на покрива може да намали драстично навлизането на топлина. Това е доста скъпо решение при съществуваща сграда, но трябва да се има предвид, когато се изгражда нов навес.
Боядисването на лампите на тавана и металните покриви в бяло при съществуващите сгради са лесни решения и могат съществено да намалят термалната радиация.

И накрая, топлинният стрес може да възникне и при паша. Така че осигуряването на навес е препоръчително, като кравите трябва да имат лесен достъп до водни корита, които се пълнят бързо.

Изводи:

  • Монтирането на прозорци и решетки може да подобри естествената вентилация
  • Комбинацията от вентилатор и пръскачка на вода е оптималното решение при много високи температури
  • Препоръчително е да се минимизира престоя в пространства с лоша вентилация, например в огражденията през горещите или влажни дни
  • Боядисването на металните покриви в бяло и поставянето на изолация намалят поглъщането на слънчева топлина, а оттам и термалната радиация
  • Важно е да са осигурени допълнителни сенчести места навън, за да могат животните да избегнат слънчевата радиация по време на паша

Освен съоръженията за охлаждане, правилното хранене също може да помогне за справянето с топлинния стрес.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here