Маститът – едно възпаление на млечната жлеза, което има значителен икономически ефект за млекопроизводителите

0

Красимира Захариева: Бактериофагите, свързаните с тях ендолизини и техните литични свойства в терапията и профилактиката на мастит и метрит при крави

Научен обзор

Маститът, възпаление на млечната жлеза, е едно от най-важните заболявания в млекопроизводството поради голямата честота и значителния му икономически ефект. До 50% от всички говеда, млечно направление, имат някаква форма на мастит. Загубите, причинени от мастит, включват ветеринарни разходи, изисквания за повишена лабораторна подготвеност и изисквания за персонала, изхвърлено мляко и млечни продукти, намален добив и качество на млякото и съкращаване на продуктивния живот.

Икономическата загуба, в световен мащаб, причинена от мастит, е изчислена на около 35 милиарда щатски долара годишно.
В Китай общата годишна загуба се оценява на повече от 8 милиона долара, което не включва икономическата загуба, понесена от млекопреработвателните предприятия поради спад в качеството на млякото.

Маститът може да бъде причинен от широк спектър от патогенни организми, включително Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, микоплазми, дрожди и гъби…….

Острият пуерперален (следродилен) метрит, като второто най-често докладвано заболяване при крави, е остро системно заболяване, което се появява в рамките на 21 дни след раждането и има вредни ефекти върху репродуктивните и икономически показатели при млечно направление стада крави  Рискът от заболеваемост от метрит варира от 20% до 40% E. coli и Trueperella pyogenes са най-разпространените бактерии, изолирани от лумена на матката при говеда с маточни заболявания, заедно с редица анаеробни бактерии….

Сред основните фактори, допринасящи за наличието на мастит при крави са типът животновъден обект, размерът на стадото, видът постеля за животните, доенето на маститните крави, породата крави, възрастта на животните, съотношението, етапът на лактация, млечността, хигиената на вимената и краката, положението на вимето и морфологията на млечните жлези, имунитетът на животните, антимикробната резистентност и други.

Подобрените стратегии за контрол на метрит и мастит при крави са намалили честотата на докладване на тези заболявания. Настоящите програми за контрол на мастит се основават на дезинфекция, антибиотична терапия и умъртвяване на хронично заразени крави. Няма единна ефективна ваксина срещу който и да е патоген, предизвикващ мастит. Разработването на подобрени и ефективни ваксини, които преодоляват ограниченията, свързани с превенцията, терапията и лечението на мастита, използвайки бързо напредващите молекулярни, геномни и имунологични инструменти, е устойчив подход за овладяване на това заболяване.

Използването на антибиотици при продуктивни животни допринася за повишена антимикробна резистентност в млечното направление говеда и околната среда. Антимикробната резистентност сред патогените, попадащи в млякото, особено тези бактериални щамове, които причиняват мастит при кравите е висока и е необходимо антибиотичните средства да бъдат изпозлвани разумно и контролирано или да се премине към алтернативни терапии каквато е бактериофаговата терапия.

Стратегиите за намаляване употребата на антимикробни средства в животинския и растителния сектор, както и в околната среда са добро начало и добър подход за борба с нарастващия в световен мащаб проблем антимикробна резистентност.
Стратегии, включващи разумно използване на антибиотици за лечение на заболявания като мастит и метрит, включват идентифициране на патогена, причиняващ инфекцията, определяне на чувствителността / модела на резистентност на патогена, секвентен анализ за определеняне наличието на гени за резистентност, за да се оцени най-подходящият антибиотик, който да се използва за лечение, и достатъчна продължителност на лечението, за да се осигурят ефективни концентрации на антибиотика за елиминиране на патогена.

Предаването на антимикробно устойчив патоген, предизвикващ мастит и/или хранителен патоген на хора може да се случи чрез пряк контакт с животно или непряко през хранителната верига, ако се консумира замърсено непастьоризирано мляко или млечни продукти, от замърсено сурово мляко, което е друга много важна причина, поради която хората не трябва да консумират сурово неизследвано предварително мляко. По същия начин устойчивите бактерии, замърсяващи месото, могат лесно да се предадат на хората чрез консумация на термично необработено месо.

Целият материал можете да прочетете ТУК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here