Може и да има достъп за фермерите до ВетИС

Съвсем скоро се проведе поредното съвещание свързано с организацията и работата на системата ВетИС, която се ползва най-вече за ветеринарното обслужване на животновъдството. За пореден път се заяви, че фермерите ще имат достъп до системата.

Този път не само за наблюдение, но и подаване информация за животните си. Въпреки, че нормативно, след много писма и искания от животновъдните организации този въпроса за достъпа е решен, на практика много малко животновъди го ползват, защото има доста „препятствия” докато стигнеш до страницата на собствените животни и информацията която си дал.
Поне засега, си е изключително трудно фермер да ползва системата.

Интересното в това съвещание е, че две от най заинтересованите страни- изпълнителите и участници в процесите – животновъдите и БВС нямат представители. Едните са собствениците на животните и те трябва да са водещите, а вторите са тези, които работят най-вече със системата.

Набелязаните подобрения наистина са важни, защото трябва на практика да се опита как се регистрира теле или крава, ако живееш на неподходящото място. Има случаи когато наши фермери трябва да пътуват 30-40 км до практикуващия лекар, и след това още 30-40 км до официалния лекар, обаче в обратната посока.

Също така, трябва да се реши и въпроса, кой влиза в системата. Знае ли се това сега, кои допуска грешките, ако има такива и още много други въпроси за решаване.

Заместник-министър Неделков: Надграждането на системата ВетИС ще осигури по-ефективен контрол и улеснен достъп.
Надграждането на системата ВетИС ще осигури по-ефективен контрол и улеснен достъп на стопаните до данните в нея. В тази връзка предстой да бъдат утвърдени процедурите за предоставяне на достъп до системата, както и да бъде разработен и утвърден редът за предоставяне на уведомления по електронен път за събития, свързани с животните.

Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Крум Неделков, който откри координационна среща между представители на МЗХГ, БАБХ и фирмата-разработчик на Интегрираната информационна система ВетИС по отношение на новия модул, който ще надгради системата.

Целта на срещата беше представяне на визията на разработчика относно новия надграждащ модул, за това как ще изглежда той и какви функционалности ще предлага. Едновременно с това бяха обсъдени дейностите, които различните администратори в модула – регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ) и ползватели – стопаните и официалният контрол в лицето на БАБХ и официалните ветеринарни лекари, ще имат право да управляват.

Заместник-министър Неделков отбеляза, че активното включване на стопаните като подаващи информация чрез уведомления по електронен път е решителна крачка към по-ефективното и отговорно въвеждане на данни във ВетИС. По този начин ще се постигне по-добра проследимост и контрол върху идентификаторите на животните, събитията свързани с тях. Така животновъдите ще имат и достъп до информацията за собствените им стопанства.

Създаването на модула, който ще позволи самите стопани да подават своевременно информация и то по електронен път, ще подобри комуникацията при актуализиране на данните в системата“ – обобщи земеделският заместник-министър.

Постигнато бе съгласие за това, че РВЛ ще бъдат основните администратори, въвеждащи нови данни (всички събития в живота на едно животно от раждането до смъртта му, включително придвижването между различни обекти). В същото време вече и стопаните ще могат да подават уведомления за животните си електронно.

„Значението на това фермерите да подават информация за събитията в живота на животните във възможно най-кратки срокове и от друга страна регистрираните ветеринарни лекари също своевременно да я въвеждат, е ключово разминаванията в данните във ВетИС да се сведат до минимум“, коментира д-р Неделков.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here