Защитата на вързаното отглеждане

Освен рогата, другият проблем на швейцарските говедовъди е отвързаното отглеждане.
В Германия вече се прие от 2030 г да не се използва технология с вързано отглеждане на кравите. Нещо повече, от 2023 г се забранява строителството на обори за вързано отглеждане на кравите.
В тази връзка швейцарските говедовъди публикуваха цял списък с предимствата на вързаното отглеждане на крави.

  • В Швейцария, особено в планинския район, с традиционни тристепенни операции, връзването е широко доказано в практиката и се прилага в около 50% от швейцарските ферми.
  • Сигурността на животното е фиксирано в член 120 от Федералната конституция, а член 3 от Закона за хуманно отношение към животните гласи, че като алтернатива на свободното отглеждане са разрешени и места за връзване.
  • Удобството на кравите се състои от аспектите на храната, вода, светлина, въздух, мира и пространството, които също са оптимално запазени в обора с вързано отглеждане. Що се отнася до желанието на кравата да се движи, което естествено варира в зависимост от сезона, излизането няколко пъти на ден е достатъчно и през зимният период.
  • Основната нужда на кравата от свободно движение никога не може да се сравни с тази на коня. Като преживни животни кравата има време за хранене до 10 часа на ден, както и около 8 часа почивка и около 6 часа време за преживяване.
  • Здравето на животните, особено здравето на копитата, е много добро при връзването. Всякакви заболявания могат да бъдат разпознати лесно и на ранен етап.
  • Като цяло обора с връзване е по-екологичен от другите системи за отглеждане. Доказано е, че емисиите на амоняк в обора с връзване са около 2,5 пъти по-ниски от тези на свободно отглеждане.
  • връзването не е възможно при големите ферми !
  • Програмата за насърчаване на хуманното отношение към животните Raus (редовно упражнение на открито), която се прилага уникално в световен мащаб, трябва да остане основаваща се на стимули в бъдеще и в никакъв случай не трябва да става задължителна. 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here