Млекопроизводство и млекопреработване – 2020 г

0

В края на месец юни, Агро Статистика публикува, може би най-важния доклад за нашето животновъдство.

Дейност на млекопреработвателните предприятия в България

през 2020 година.

Докладът е най-важен за говедовъдството, защото то осигурява големият дял от производството на мляко и неговия дял е 94.4% е краве.

Въпреки това голямо значение на млякото, като храна за децата и възрастните, както за износа на млечни продукти, както и за изхранването на народа ни, на Доклада не бе отделено никакво внимание.
Медиите просто цитираха цифрите от доклада. Едни от горе надолу, други от долу нагоре, управляващите, които и да са те, потриваха доволно ръце, защото процентите в болшинството си са положителни, животновъдите едва ли са погледнали тези цифри, защото за да съществуват за тях е жизнено важно да могат да усвоят субсидиите.
Анализаторите или ги няма или творят надстройката на новата ОСП, без да ревизират базата. Науката, както винаги предпочита да мълчи и да си прави фундаменталните изследвания.

На пръв поглед всичко е добре разглеждайки посочените резултати в доклада. Млякото за 2020 г е преработвано в 241 предприятия. Същите имат увеличение с 3.1% в сравнение с 2019 г.

Средно в предприятие, годишно се обработват 2 973 т мляко и 8.1 т мляко дневно.
Тези цифри са повече от скромни, приличат повече за бутиково производство и съвсем нормално е продукта да е с висока себестойност. Не случайно, много мандри преминаха на редуциран режим на работа.

В предприятията работят 8 260 служители и работници. Стойността на реализирана млечна продукция е 1.26 милиарда лева или увеличение с над 10%. Увеличението се дължи на по-голямо производство /разбирай по-големи количества преработено мляко/ и увеличение на цените. Увеличението на преработеното мляко е едва 34.2 т или 5%.
В продажните цени обаче не влиза никакво увеличение на изкупната цена на млякото. Това означава, че то отива при търговци и преработватели.

През 2020 г са преработени в предприятията 717 641 т мляко от крави, биволи, овце и кози..

В това количество влизат 17 000 т мляко внос от ЕС или трети страни. Ако това е така, митовете, че преработваме големи количества вносни млека падат.
За справка, месечно нашите мандри преработват средно по 50 000 т мляко.

Сега следва и загадката.
Къде са отразени цитираните влезли в предприятията 6 107 тона концентрирано мляко, 7 316 тона мляко и сметана на прах, 6 020 тона млечен концентрат и 1 362 тона други продукти (сметана, закваска, суроватка/.

Интересно е, ако тези количества различни млека се приравнят като краве мляко, какво ще стане количеството на внесеното мляко в страната за една година.

През 2020 г е преработено всичко както казахме 716 641 т сурово мляко, което е с 5% в повече от предната година.

Основното количество мляко, което се преработва е кравето – 676 000 т и то представлява 94.4%.

Следва овчето мляко с 25 318 т и 3.5%, козето мляко с дял от 1.5% и 10433т и накрая биволското мляко от 4 461 т и 0.6%.

Хубавото е, че нямаме намаление на произведеното и съответно преработено краве, овче и козе мляко в сравнение с миналата година.
При кравите има обработени в повече 31 543 т, овцете плюса е 1822 т козите + 1122.

Изненадата поднасят биволите, където се получава диспропорция – имаме увеличение на биволиците с над 1000 бр и намаление на преработеното мляко с 299 т.

Следват много интересни цифри от статистиката за общото производство на мляко в страната. По определена методика се изчислява млякото за директни продажби, собствена консумация и други употреби в стопанството.
Това количество мляко е 275 862 т и е една много сериозна цифра.
Това мляко не влиза в мандрите.
От него кравето мляко е 195 365 т. а 80 497 т е овче, козе и биволско.

Къде отива това мляко, може само да гадаем.

В крайна сметка може да се отчете, че общо полученото мляко от животните, които се доят у нас е 975 810 т

За накрая оставихме най-интересните цифри от статистиката – качеството на млякото.

Определено показателите за масленост и протеин при кравето мляко са ниски и си разхождаме големи количества вода с млековозите. Това е така понеже не се води селекция по тези показатели, поради причината, че няма бонуси при високи стойности на м.в и протеина.

Средно съдържание на млечни мазнини и млечни белтъчини в суровото мляко, постъпило за преработка през 2020 г.
Вид мляко Съдържание

на мазнини

Съдържание

на белтъчини

Краве мляко 3.69% 3.23%
Овче мляко 6.45% 5.28%
Козе мляко 3.59% 3.23%
Биволско мляко 6.89% 4.27%

 

От изнесените цифри може да се направят следните изводи.

  • През 2020 г имаме увеличение на производството на краве, овче и козе мляко.
   Причините могат да бъдат две.
   Едната е увеличение броят на животни – така показва последния доклад за броя на животните и второто е обвързаната подкрепа, където трябва да се докажат определени количества мляко.
   Има и трети фактор – селекцията, но за това ще кажат анализаторите.
  • Изключително ниски показатели на качеството на млякото по отношение на м.в и протеин.
   С такова качество не може да се произвежда качествено сирене.
  • С производството на 103 000 т годишно производство на сирене, не можем да бъдем атрактивни на външните пазари. Осигурените 14 кг сирене на човек годишно задоволяват нуждите само на страната.
  • Ниско производство на биволско мляко и съответно ниска средна млечност. Вероятно има причина за това.
  • Цената на млякото – проблем номер едно. Под себестойността и водеща до хващане за сламката, и сигурен фалит.
  • Определено влизаме в криза по отношение на сектор мляко, независимо от плюсовете, които стоят пред цифрите от статистиката.
  • Веднага дебат по отношение на млекопроизводството и млекопреработката.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here